Strona główna » Dla Mieszkańców » Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia » 2016: projekty odrzucone
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

2016: projekty odrzucone

1. Czystość i estetyka miasta

Większa część projektu nie kwalifikuje się jako zadanie inwestycyjne.

2. Stop ptasim odchodom w mieście

Projekt możliwy do realizacji jedynie na określonych obszarach. Należy mieć na uwadze fakt, że płoszone ptaki przeniosą się w inne rejony miasta, gdzie będą stanowiły problem. Objęcie programem całego miasta jest mało realne z powodu wysokich kosztów, braku 100% pewności osiągnięcia zamierzonego celu oraz kontrowersji jakie zastosowane metody mogą wzbudzić u części mieszkańców, którym obecność ptaków nie przeszkadza.

3. Modernizacja ulicy boczna Słonecznej

Na długości ok. 100 m nie uregulowany stan prawny, sprawa w toku, termin zakończenia nieznany.

4. Budowa dalszej części chodnika zlokalizowanego na ul. Krakowskiej w Jarosławiu

Z powodu braku kanalizacji deszczowej, w pierwszej kolejności należy przystąpić do projektowania. Termin wykonania projektu ok. 1 rok.

5. Budowa odcinka ścieżki rowerowej łączącej Miasto Jarosław ze ścieżką rowerową z Szówska do Radawy

Proponowana trasa biegnie ulicami wojewódzkimi. Negatywna opinia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

6. Społeczna budowa kanalizacji z dotacją Urzędu Miasta Jarosław

Inwestycja nie jest możliwa do realizacji w jednym roku budżetowym (inwestycja wieloletnia).

7. Strefa Kibica

Projekt nie kwalifikuje się jako zadanie inwestycyjne.

8. Ławeczki wzdłuż ul. J. Pawła II po obu stronach

Projekt nie kwalifikuje się jako zadanie inwestycyjne.

9. Remont Domu Harcerza

Projekt zaplanowany na terenie nie będącym własnością Gminy Miejskiej Jarosław.

10. Historia pewnej miłości – słup tatarski przy ul. Grodziszczańskiej

Projekt nie kwalifikuje się jako zadanie inwestycyjne.