Administracja publiczna

Urząd Miasta Jarosławia

Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel. (+48 16) 624 87 00
Fax. (+48 16) 624 87 65

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II, 37-500 Jarosław
Tel. (+48 16) 624 62 00
Fax. (+48 16) 624 62 49

Urząd Skarbowy w Jarosławiu
ul. Przemysłowa 2, 37-500 Jarosław
tel.(+48 16) 624-67-55

Fax. (+48 16) 624 67 87

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław
tel.(+48 16) 621-26-37, 623-02-38
Fax. (+48 16) 623-02-38


Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Słowackiego 21, 37-500 Jarosław
tel.(+48 16) 621-22-50
Fax. (+48 16) 621-30-01

 

KRUS

ul. Kraszewskiego 15, 37-500 Jarosław
tel.(+48 16) 621-40-82, 623-06-72

Fax.(+48 16) 622-54-29

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65