Strona główna » Dla Mieszkańców » Bezpieczeństwo » Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora » Akademia radzi
Dla Mieszkańców
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Akademia radzi

„Bezpieczny senior... w bezpiecznym ogrodzie działkowym”

- Rozpoczyna się sezon porządkowania ogródków działkowych oraz częstszego przebywania na świeżym powietrzu. To również niestety okres dużej aktywności złodziei, którzy właśnie w tych miejscach „polują" na pozostawione bez zabezpieczenia mienie. „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora" pragnie zwrócić uwagę działkowców na zagrożenia, z którymi już się spotkali lub mogą spotkać się w przyszłości na ogrodach oraz podpowiedzieć w jaki sposób można ich uniknąć lub przynajmniej zminimalizować - mówi Andrzej Jędrejko, Komendant Straży Miejskiej w Jarosławiu.

 

W załączniku znajduje się ulotka z podstawowymi informacjami i poradami dla działkowców!

Załączniki:

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Każdy z nas może ulec wypadkowi lub zachorowaniu, każdy z nas może znaleźć się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Jak udzielić pierwszej pomocy? W załączniku znajdą Państwo przydatne informacje.

Jak nie dać się oszukać?

W różnych mediach słychać o przypadkach oszustw w całej Polsce metodą na tzw. „wnuczka". Co zrobić aby nie obawiać się oszustów i naciągaczy? Jak postępować, aby nie zostać ich kolejną ofiarą? Zapoznaj się z praktycznymi wskazówkami zamieszczonymi w załączniku.

Tlenek węgla - zagrożenia

Warunki bezpiecznego użytkowania butli gazowych

- butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle,
- butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie,
- butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem,
- temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35°C.

Zasady bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych zabronione jest:

- używanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować pożar w pomieszczeniach piwnicznych oraz na strychach,
- przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,
- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, (z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta),
- stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, (z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 5 cm od żarówki),
- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji oraz na nieużytkowych poddaszach, strychach i w piwnicach,
- ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację oraz zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
- uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: urządzeń przeciwpożarowych, takich jak hydranty, zawory hydrantowe, suche piony wyjść ewakuacyjnych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego głównych zaworów gazu,
- przechowywanie w mieszkaniu cieczy łatwo zapalnych o temperaturze zapłonu poniżej 21°C (benzyna, rozpuszczalniki, alkohol etylowy itp.) w ilości ponad 5 litrów i cieczy o temperaturze zapłonu 21° C do 55° C (nafta, olej napędowy, terpentyna) w ilości ponad 20 litrów,
- przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach,
- użytkowanie niesprawnych instalacji techniczno-użytkowych.

Pamiętać należy również o tym, że przyczyną groźnego pożaru może być:

- papieros palony w łóżku,
- duży bałagan, nieporządek w obrębie wykonywanych prac z użyciem elektronarzędzi lub otwartego ognia.

Pamiętajmy! Stosowanie się do wcześniej omówionych rad i zaleceń może decydować o zdrowiu i życiu Twoim oraz Twoich bliskich. Często, wystarczy jedynie odrobina przezorności [...]