Aktualności / wydarzenia

(21.12.2001)
Stosownie do art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska" (Dz.U. Nr 62 , poz. 627)
(05.12.2001)
Stosownie do art.13 ust.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 )
(31.10.2001)
Stosownie do art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska" (Dz.U. Nr 62, poz. 627)
(08.10.2001)
Komitet Organizacyjny I Zjazdu Ministrantów przy Kolegiacie Jarosławskiej z lat 1951-1985 pod Honorowym patronatem JE. ks. arcybiskupa Ignacego Tokarczuka serdecznie zaprasza wszystkich ministrantów z lat 1951-1985, na uroczystości związane z I Zjazdem Ministrantów przy Kolegiacie Jarosławskiej które odbędą się w Jarosławiu, w dniu 24.11.2001 r.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65