Aktualności / wydarzenia

Promocja książki "Jarosławskie Cmentarze"

Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski oraz autor Zbigniew Zięba zapraszają na promocję książki „Jarosławskie Cmentarze”, która odbędzie się 28 października 2008 r. o godz. 17.00 w Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia (Ratusz, Rynek 1, II p.). Podczas promocji czynna będzie wystawa fotograficzna Henryka Góreckiego, tematycznie związana z treścią wydawnictwa oraz odbędzie się sprzedaż płyt DVD z filmem "Jarosławskie cmentarze - Stary i Nowy".

 

Książka ma charakter historyczno-popularyzatorski, stąd też kierowana jest nie tylko do miłośników historii i zabytków, ale do wszystkich. Zwłaszcza do młodzieży, która pragnie dowiedzieć się o przeszłości więcej, niż oferują jej podręczniki szkolne. Jest to pierwsza próba przedstawienia zarysu historii cmentarzy miejskich, zarówno tych dawno już zlikwidowanych, jak i tych istniejących i funkcjonujących współcześnie. W związku z tym w celu przybliżenia specyfiki funkcjonowania dawnych cmentarzy w pierwszej części opracowania ogólnie przedstawione zostały zwyczaje i upodobania związane z pochówkami zmarłych. Kolejne rozdziały, poświęcone dziejom poszczególnych cmentarzy jarosławskich, oprócz związanych z tym wątków historycznych, zawierają także krótkie biogramy wybranych osób pochowanych na ich terenie.

Dla łatwiejszego zlokalizowania opisanych obiektów cmentarnych i miejsc pochówków zmarłych, opracowanie zaopatrzone zostało w mapki Starego i Nowego Cmentarza oraz w alfabetyczny indeks nazwisk z podaniem numerów stron, na których nazwiska te występują. Opisanym miejscom nadane zostały w tekście odpowiednie oznaczenia. A że większość zabytkowych obiektów przepełnionych jest bogactwem elementów architektonicznych i artystycznych, celem pełniejszego zgłębienia ich tajników, w końcowej części opracowania zamieszczony został słowniczek trudniejszych pojęć i symboli występujących w tekście.

Magdalena Bojarska
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(17.10.2008 | aktualizacja 22.10.2008 08:31)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65