Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Przeciwdziałanie uzależnieniom

W dniu 24.10.2008 roku z inicjatywy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na sali narad Urzędu Miasta odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego z laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych i ulotkowych zorganizowanych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, jak i również z dziećmi wyróżnionymi w konkursie plastycznym „Bezpieczne wakacje 2008”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu w osobach: Pana podkomisarza Lesława Cieślińskiego oraz Pani nadkomisarz Magdaleny Kmieciak-Pobuty.
Od lewej :Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Pani Teresa Krasnowska,  Pani Joanna Jurek( członek MKRPA), podkomisarz Lesław Cieśliński, Pani Monika Chruściel( członek MKRPA), Burmistrz Miasta Andrzej Wyczawski, nadkomisarz Magdalena Kmieciak-Pobuta, zastępca przewodniczącego MKRPA Pani Teresa Adamczyk, Pani Joanna Mordarska ( naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta oraz członek MKRPA)
Od lewej :Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Pani Teresa Krasnowska, Pani Joanna Jurek( członek MKRPA), podkomisarz Lesław Cieśliński, Pani Monika Chruściel( członek MKRPA), Burmistrz Miasta Andrzej Wyczawski, nadkomisarz Magdalena Kmieciak-Pobuta, zastępca przewodniczącego MKRPA Pani Teresa Adamczyk, Pani Joanna Mordarska ( naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta oraz członek MKRPA)
od lewej: Prezes  Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Pani Teresa Krasnowska oraz  zastępca przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Teresa Adamczyk
od lewej: Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Pani Teresa Krasnowska oraz zastępca przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Teresa Adamczyk
Burmistrz Miasta i laureatka ogólnopolskiego konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
Burmistrz Miasta i laureatka ogólnopolskiego konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
Pani Anna Piś-Gołąb otrzymała z rąk  Burmistrza dyplom za włożoną pracę 
w przygotowanie młodzieży do konkursu „Odkrywamy nasze mocne strony”
Pani Anna Piś-Gołąb otrzymała z rąk Burmistrza dyplom za włożoną pracę w przygotowanie młodzieży do konkursu „Odkrywamy nasze mocne strony”
Burmistrz Miasta i podkomisarz Lesław Cieśliński wręczają dyplomy dzieciom za udział w konkursie plastycznym „Bezpieczne wakacje 2008”
Burmistrz Miasta i podkomisarz Lesław Cieśliński wręczają dyplomy dzieciom za udział w konkursie plastycznym „Bezpieczne wakacje 2008”
najmłodsza wyróżniona uczestniczka konkursu „Bezpieczne wakacje 2008”
najmłodsza wyróżniona uczestniczka konkursu „Bezpieczne wakacje 2008”
Fot. Magdalena Rożek

Spotkanie  rozpoczęło się od wręczenia Panu Burmistrzowi przez  zastępcę przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią Teresę Adamczyk oraz  Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Panią Teresą Krasnowską  certyfikatu , którym  miasto Jarosław zostało uhonorowane za udział w 2008 roku w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przez  organizatorów kampanii, tj. Fundację Trzeźwy Umysł
oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Producentów Radiowych z Poznania.

Następnie  Pan Burmistrz wręczył dyplomy i nagrody laureatom  ogólnopolskich    konkursów   zorganizowanych w ramach w/w kampanii. Nagrodzeni zostali  uczniowie:

1.Katarzyna Jabłońska   z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich
w Jarosławiu

2.Paulina Jędrzejczak   z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich
w Jarosławiu

3. Andżelika Kiwacka    ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu

4. Aleksandra Mazur  ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu

5. Marta Mularczyk z Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

Fundacja „Trzeźwy Umysł" wyróżniła również dwoje opiekunów : Panią Elżbietę Ziębę
 i Panią Annę Piś-Gołąb z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich
w Jarosławiu za  włożoną pracę  i wysiłek w przygotowanie młodzieży do konkursu „Odkrywamy nasze mocne strony" 

 Ponadto za udział w konkursie dla klas i świetlic nagrodzono dwie klasy gimnazjalne
także z w/w zespołu szkół, tj. klasy I b i Ic.

Pamiątkowym dyplomem zostały obdarowane również dzieci wyróżnione przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w konkursie plastycznym „Bezpieczne wakacje 2008":

1.Monika Brzuchacz ze Szkoły Podstawowej w Jodłówce

2.Natalia Głowacz ze  Szkoły Podstawowej w Świebodnej   

3.Mateusz Janusz    z Zespołu Szkół w Ostrowie

4.Angelika Magdziak  ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Jarosławiu

5.Aleksandra Mokrzycka   Ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu

6.Iwo Nowak   ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu

7.Klaudia Sabat z Zespołu Szkół w Sośnicy

8.Dominika Sanocka    ze Szkoły Podstawowej w Świętem

9.Klaudia Sokół    ze Szkoły Podstawowej w Makowisku 

10.Dariusz Uchman    ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy

11.Krzysztof Wojtowicz ze Szkoły Podstawowej w Chłopicach

  

Specjalne wyróżnienie otrzymało dwoje dzieci w wieku 6 lat z Zespołu Szkół w Świętem: Kamila Matuła  i Maciej Sanocki. Dzieci te wysłały swoje prace na konkurs  pomimo faktu,
iż  regulamin nie przewidywał takiego przedziału wiekowe. W związku z powyższym oprócz dyplomów dzieci otrzymały po symbolicznej maskotce „liska -policjanta". Jedna z maskotek została ufundowana przez przewodniczącego Miejskiej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pana Zbigniewa Guzowskiego, a druga przez nadkomisarza Krzysztofa Laska z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu .

Na koniec spotkania wszystkie dzieci zostały obdarowane słodyczami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta Jarosławia.

Małgorzata Bórzyńska
sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(27.10.2008 | aktualizacja 27.10.2008 11:54)
Archiwum
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31