Aktualności / wydarzenia

„Człowiek – szczebel drabiny do nieba” (werset wiersza „Athos” Jerzego Hordyńskiego)

Pięćdziesięciu dwóch recytatorów i dwudziestu siedmiu młodych poetów wzięło udział w VII Konkursie Recytatorskim i Poetyckim im. Jerzego Hordyńskiego, który odbył się 25 października 2008 r. w Jarosławiu.

„Być może dzisiaj ktoś z was będzie miał swój debiut poetycki, podobnie jak Jerzy Hordyński w 1951 r. w Krakowie" - powiedział zastępca burmistrza miasta Bogdan Wołoszyn dokonując uroczystego otwarcia konkursu. „Komisja konkursowa ma dzisiaj bardzo trudne zadanie, bo wśród recytatorów wierszy jarosławskiego poety są sami najlepsi" - dodał. Podziękował krewnemu poety Antoniemu M. Krausowi z Warszawy, który jest inicjatorem tej formy promocji twórczości Hordyńskiego, a także pomysłodawcą poszerzenia konkursu o twórczość własną.

Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta Jarosławia i Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia przy współpracy Centrum Kulturalnego w Przemyślu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu, Miejskiego Ośrodka Kultury i jarosławskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Patronat nad imprezą objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Jarosławia i Starosta Powiatu Jarosławskiego.

Debiuty poetyckie oceniało jury pod przewodnictwem Stanisławy Szim. W kategorii gimnazjów I miejsce i statuetkę otrzymała Katarzyna Rajter z PG Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego za wiersz „Dwa światy". Drugie miejsce przyznano Joannie Pitach z Gimnazjum Publicznego w Piwodzie za wiersz „Ona". Ponadto wyróżniono: Joannę Dzimirę z PG Nr 3 w Jarosławiu za wiersz „Spacer", Dominikę Naporę z PG w Rokietnicy („Smutek"), Aleksandrę Radoń z PG w Rokietnicy („Koleje losu"), Sylwię Tomas z PG w Piwodzie („Dziękuję Ci Boże") i Michała Wilka z ZS w Wierzbnej („Cykl").

Statuetkę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych komisja konkursowa przyznała Justynie Zając z Liceum Ogólnokształcącego w Kańczudze. Drugie miejsce zdobyła Agata Kądziołka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku za wiersze „Katyń" i „Pokoloruję świat", zaś trzecie miejsce - Anna Szymańska z Liceum Ogólnokształcącego w Kańczudze za wiersze „Dla Konrada z celi obok" i „Przeszczep gałek ocznych". Wyróżniono Magdalenę Barłóg z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku („Nadzieja", „Spojrzenie na świat") i Adriannę Olejarkę z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu („Ja" i „Monolog z niedoszłym samobójcą").

W kategorii twórczości dorosłych pierwsze miejsce przyznano Arkadiuszowi Stosurowi z Krakowa, drugą - Klaudii Grandzie z Jarosławia, a wyróżnienie Dominice Śliwie z PWSZ w Jarosławiu.

Komisja konkursowa oceniająca recytacje pod przewodnictwem Mariana Pysznika - wiceprezesa oddziału warszawskiego SMJ przyznała w kategorii szkół gimnazjalnych I nagrodę Sylwii Gawurze z ZS w Piwodzie, II nagrodę Aleksandrze Matusz PG nr 2 w Jarosławiu i III nagrodę Ewie Pałędze z ZS w Piwodzie. Ponadto wyróżniono: Mateusza Wysockiego z PG nr 1 w Jarosławiu, Katarzynę Strohbach z PG nr 1 w Jarosławiu, Joannę Pitach z ZS w Piwodzie i Sylwię Januszczak z Gimnazjum w Rokietnicy.

Najlepszym recytatorem spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych został Kamil Wywrót z ZSSChiO w Jarosławiu. Drugie miejsce komisja przyznała Sabinie Jabłońskiej z LP przy ZS w Oleszycach, a trzecie - Agnieszce Zeńko z ZSO im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Malec z LO przy ZS w Lubaczowie, Ewelina Czuba z ZSChiO w Jarosławiu oraz Beata Madej z ZSOiZ w Radymnie.

Dodatkowo Aleksandra Cyrul z PG ss. Niepokalanek w Jarosławiu otrzymała nagrodę oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, którą wręczył wiceprezes Marian Pysznik.  Nagrodę od krakowskiego oddziału SMJ z rąk prezes Jadwigi Górskiej otrzymała Aneta Żak z Rokietnicy. Prywatną nagrodę wręczył Dominice Doleckiej z ZS im. Jana Pawła II w Jarosławiu Antoni M. Kraus.

Uchwałą zarządu SMJ Statuetkę otrzymała także Elżbieta Tkacz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej jako wyraz wdzięczności za współpracę i pomoc w organizowaniu konkursów.

Uroczystość uświetnił koncert absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu pod kierunkiem Romana Olejarza oraz recital poezji śpiewanej w wykonaniu Jerzego Gągoła. Ciekawym elementem były wspomnienia red. Ewy Prządki.

Na zakończenie zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn podziękował za ogromny wkład w przygotowanie konkursu pracownikom wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta oraz wszystkim organizatorom, uczestnikom i nauczycielom, a prezes SMJ Józefa Frendo wyraziła radość z tak licznego udziału w konkursie, który odbywał się w Roku Poety Jerzego Hordyńskiego.

Z okazji 10. rocznicy śmierci Jerzego Hordyńskiego Centrum Kulturalne w Przemyślu przy współpracy Urzędu Miasta Jarosławia i wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wydało antologię wierszy poety.

Zofia Krzanowska
główny specjalista ds. współpracy z mediami
(28.10.2008 | aktualizacja 28.10.2008 13:39)
Laureaci debiutu poetyckiego
Laureaci debiutu poetyckiego
Najlepsi recytatorzy w kategorii gimnazjów...
Najlepsi recytatorzy w kategorii gimnazjów...
... i szkół ponadgimnazjalnych
... i szkół ponadgimnazjalnych
Komisja Konkursowa (od lewej): Stanisława Szim, Jadwiga Dyr, Helena Szczepanik, Elżbieta Tkacz, Marian Pysznik
Komisja Konkursowa (od lewej): Stanisława Szim, Jadwiga Dyr, Helena Szczepanik, Elżbieta Tkacz, Marian Pysznik
Sylwia Gawura z ZS w Piwodzie - zdobywczyni statuetki w kategorii gimnazjów
Sylwia Gawura z ZS w Piwodzie - zdobywczyni statuetki w kategorii gimnazjów
Justyna Zając z Liceum Ogólnokształcącego w Kańczudze - zdobywczyni I miejsca za debiut poetycki
Justyna Zając z Liceum Ogólnokształcącego w Kańczudze - zdobywczyni I miejsca za debiut poetycki
Kamil Wywrót z ZSSChiO w Jarosławiu odbiera statuetkę od zastępcy burmistrza Bogdana Wołoszyna
Kamil Wywrót z ZSSChiO w Jarosławiu odbiera statuetkę od zastępcy burmistrza Bogdana Wołoszyna
Wyróżnienie odbiera Joanna Pitach z ZS w Piwodzie...
Wyróżnienie odbiera Joanna Pitach z ZS w Piwodzie...
... oraz Mateusz Wysocki z PG nr 1 w Jarosławiu
... oraz Mateusz Wysocki z PG nr 1 w Jarosławiu
Aneta Żak z Rokietnicy została nagrodzona przez Jadwigę Górską - prezes SMJ w Krakowie...
Aneta Żak z Rokietnicy została nagrodzona przez Jadwigę Górską - prezes SMJ w Krakowie...
... a Aleksandra Cyrul z PG ss. niepokalanek przez prezesa SMJ w Warszawie Mariana Pysznika
... a Aleksandra Cyrul z PG ss. niepokalanek przez prezesa SMJ w Warszawie Mariana Pysznika
Prezes SMJ Józefa Frendo wręczyła Elżbiecie Tkacz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej honorową statuetkę
Prezes SMJ Józefa Frendo wręczyła Elżbiecie Tkacz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej honorową statuetkę
Koncert absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu
Koncert absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu
spotkał się z dużym uznaniem publiczności
spotkał się z dużym uznaniem publiczności
podobnie, jak recital poezji śpiewanej w wykonaniu Jerzego Gągoła
podobnie, jak recital poezji śpiewanej w wykonaniu Jerzego Gągoła
Oficjalne zakończenie VII Konkursu Recytatorskiego i Poetyckiego im. Jerzego Hordyńskiego | Fot.  Zofia Krzanowska
Oficjalne zakończenie VII Konkursu Recytatorskiego i Poetyckiego im. Jerzego Hordyńskiego
Fot. Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65