Aktualności / wydarzenia

Relacja z XLV sesji Rady Miasta

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2008 r. zostało podjętych kilka ważnych uchwał dla miasta Jarosławia.
 

Rada Miasta uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jarosławiu pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarską. Powyższy plan został przyjęty już we wrześniu 2008 r. uchwałą Nr 429/XL/08, jednak wojewoda po zapoznaniu się z treścią uchwały zauważył pewne nieścisłości w treści uchwały i nieprecyzyjne zapisy rysunku planu i stwierdził jej nieważność. Po wprowadzeniu niezbędnych korekt radni podczas ostatniej sesji uchwalili nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwalenie planu miejscowego umożliwia podjęcie procesów inwestycyjnych związanych z powstaniem w mieście obszaru inwestycji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², którym nadaje się również nazwę potoczną galerii handlowych. Jako podstawowe działania zapobiegawcze przed zwiększeniem poziomu utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych budową kompleksu usługowo - handlowo - hotelowego przy ul. Piekarskiej i Sikorskiego w obrębie projektuje się: przebudowę ulicy Piekarskiej wraz ze skrzyżowaniem na obu jej końcach, przebudowę skrzyżowania ul. Słowackiego, Poniatowskiego i Pruchnickiej na rondo dla poprawy płynności i bezpieczeństwa ulic i odpływu ruchu z centrum oraz wybudowanie podziemnego przejścia dla pieszych.

Kolejna uchwała dotyczyła dofinansowania dla Centrum Opieki Medycznej. Decyzją Rady Miasta, COM w Jarosławiu otrzymało dofinansowanie z budżetu miasta w wysokości 400 tys. zł na zakup sprzętu medycznego tj. tomografu, respiratora stacjonarnego, urządzenia do diatermii, kardiomonitorów i pulsoksymetrów. Urządzenia będą wykorzystywane do diagnostyki medycznej w miejskim szpitalu. Zakup specjalistycznego sprzętu znacznie podwyższy jakość usług medycznych z których korzystać będą pacjenci szpitala.

Magdalena Rożek
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(22.12.2008 | aktualizacja 22.12.2008 11:53)
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków Jerzy Śliwa
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków Jerzy Śliwa
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szkodny
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szkodny
Fot. Magdalena Rożek
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65