Aktualności / wydarzenia

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!

Ten cytat Jana Pawła II widnieje na tablicy pamiątkowej umieszczonej w pierwszej siedzibie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Jarosławskiej przy ulicy Kasprowicza w Jarosławiu.
W niedzielę, 21 czerwca 2009 r. z okazji 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny oraz 20. rocznicy powstania Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" Ziemi Jarosławskiej i wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku, miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski, Poseł na Sejm RP dr Andrzej Ćwierz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Kazimierz Ziobro, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność" Ziemi Przemyskiej z przewodniczącym Andrzejem Buczkiem na czele, członkowie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym - Oddział Wojewódzki w Jarosławiu na czele z prezesem Adamem Międlarem, ksiądz dziekan Jan Jagustyn, ksiądz prałat Marian Bocho, dowództwa 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej mjr Dariusz Tyl, przedstawiciele Rady Miasta Jarosławia na czele z wiceprzewodniczącymi: Jarosławem Pagaczem i Andrzejem Lichończakiem. Obecni byli też: poseł X kadencji (1989 r.) z ramienia Komitetu Obywatelskiego z okręgu Przemyśl Tadeusz Trelka, pierwszy Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" Ziemi Jarosławskiej w 1989 roku Bronisław Niemkiewicz oraz wielu znaczących działaczy zaangażowanych w budowę wolnej Polski.

Uroczystego poświęcenia tablicy dokonał ks. dziekan Jan Jagustyn.

Burmistrz miasta Andrzej Wyczawski powiedział: Stojąc dzisiaj pod tym budynkiem muszę  wspomnieć, że tutaj miałem okazję ponad rok pracowicie spędzać czas działając razem z Wami wszystkimi tutaj zgromadzonymi. To były działania ważne, którym przyświecała wiara i nadzieja, że nowa Polska nie socjalistyczna, nie komunistyczna będzie dla nas nowym wykładnikiem naszego życia, będzie dla nas wartością najwyższą.

Następnie głos zabrali: pierwszy Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" Ziemi Jarosławskiej w 1989 roku Bronisław Niemkiewicz, poseł dr Andrzej Ćwierz oraz marszałek Kazimierz Ziobro.

Na koniec delegacje władz samorządowych, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, służby i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy przeszli w uroczystym orszaku do Kolegiaty pw. Bożego Ciała na Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. dziekana Jana Jagustyna z udziałem ks. prałata Mariana Bocho oraz ks. prałata Mariana Rajchela. W zadumie, skupieniu i ciszy wysłuchali wszyscy homilii, którą wygłosił kapelan „Solidarności" ks. prałat Marian Rajchel zakończoną owacyjnymi brawami.

Odczyt wygłoszony przez historyka z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Artura Brożyniaka na temat opozycji antysocjalistycznej i komunistycznej w latach 1979-90 zakończył uroczyste obchody.

Magdalena Rożek
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(23.06.2009 | aktualizacja 23.06.2009 13:07)
Fot. Iwona Międlar
Siedziba Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Ziemi Jarosławskiej 1989 r. | Fot.  Ze zbiorów archiwalnych burmistrza Andrzeja Wyczawskiego
Siedziba Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Ziemi Jarosławskiej 1989 r.
Fot. Ze zbiorów archiwalnych burmistrza Andrzeja Wyczawskiego
Fot. Magdalena Rożek
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65