Aktualności / wydarzenia

Szkoły pięknieją – remonty elewacji

W poniedziałek, 22 czerwca 2009 r. rozpoczął się remont elewacji wraz z kolorystyką budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu.

Całkowita  wartość inwestycji to 379.663.62 zł brutto z czego 50 tys. zł dofinansuje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zakres robót obejmie: oprócz remontu elewacji, wymianę stolarki, wzmocnienia nadproży okiennych, wykonanie cokołu z okładziną kamienną, wyłożenie schodów do kotłowni, remont kominów, wykonanie płytki odbojowej i chodników z kostki brukowej. Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 października 2009 r.

To nie jedyna szkoła w mieście, przy której prowadzone są prace remontowo-konserwatorskie elewacji.

Do 16 października 2009 r. ma zostać ukończony remont elewacji budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu. Ta inwestycja kosztować będzie 366.136.75 zł brutto, 80 tys. zł dofinansuje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Roboty budowlane obejmować będą: oczyszczenie elewacji i usunięcie zmurszałych tynków, renowację gzymsów, pilastrów, podokienników, położenie piaskowca w strefie cokołu, malowanie farbami silikonowymi, zabezpieczenie przed gołębiami. Na dzień dzisiejszy ukończona jest elewacja od strony południowo-wschodniej.

Magdalena Rożek
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(25.06.2009 | aktualizacja 25.06.2009 10:21)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65