Aktualności / wydarzenia

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza nabór wniosków na wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza nabór wniosków na wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz kolegiów językowych. UWAGA!!! Przedłużono termin składania wniosków do dnia 25 lutego 2005 r.

Do otrzymania stypendium kwalifikują się rodziny zameldowane w mieście na pobyt stały, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 316 złotych netto na osobę.

Druki wniosków dostępne są w wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 6, w kancelarii Urzędu Miasta ul. Rynek 1, a także na stronie internetowej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl w katalogu Aktualności.

Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 6 (piętro II).

UWAGA!!! Przedłużono termin składania wniosków do dnia 25 lutego 2005 r.

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
(31.01.2005 | aktualizacja 29.11.2007 12:45)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65