Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2005 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Otwarcie II Etapu Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu

W dniu 9 czerwca br. miało miejsce uroczyste otwarcie II Etapu Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu

9 czerwca 2005r. uroczyście otwarto II etap Modernizacji i Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu zrealizowanego w ramach projektu PHARE 2001 nr PL 0106.04.04.

Na uroczystości obecni byli poseł na Sejm IV kadencji RP Mieczysław Kasprzak, Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Reczek, Władysław Martens z Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Marian Wiatr prezes firmy CONTROL PROCES w Tarnowie, Ksiądz Prałat Aleksander Kustra, Starosta Powiatu Jarosławskiego Tomasz Oronowicz, Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Marian Janusz, Radni miejscy, Zastępcy Burmistrza Miasta Marian Muzyczka i Tadeusz Pijanowski, prezesi spółek komunalnych, w tym oczywiście prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarosławiu Jan Pels wraz z poprzednim prezesem Jerzym Szmigielskim, naczelnicy i pracownicy UM i wielu innych.

Podczas uroczystości Zastępca Burmistrza Miasta Marian Muzyczka wręczał najbardziej zaangażowanym w proces modernizacji oczyszczalni osobom okolicznościowe statuetki.

"Należę do pokolenia jarosławian, które zawsze wiedziało że w Jarosławiu są konieczne dwie inwestycje: oczyszczalnia ścieków i obwodowa. Dziś jedna z sukcesem jest otwierana. Gratuluje wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie, na czele z panem Burmistrzem" - powiedział reprezentujący Wojewodę Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW Jarosław Reczek podczas uroczystości. W swoim przemówieniu Zastępca Burmistrza Marian Muzyczka podziękował wszystkim osobom za pracę przy modernizacji oczyszczalni ścieków. Ksiądz Prałat Aleksander Kustra, proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała dokonał poświęcenie zmodernizowanego obiektu.

Przypomnijmy: umowa na realizację inwestycji została podpisana 28 października 2003 r. przez Burmistrz Miasta Janusza Dąbrowskiego i przez Dyrektora ds. marketingu firmy "Maxer" S.A. Pawła Rakiewicza. Ponieważ była to umowa czterostronna, dodatkowe podpisy złożyli: minister Krystyna Gurbiel w imieniu polskiego rządu i delegacja komisji Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu - 4.066.768,89 euro, udział Unii Europejskiej - 2.936.174,23 EUR, łączny udział Gminy Miejskiej Jarosław + PWiK - 489.362,37 EUR, dotacja celowa z budżetu państwa - 489.362,37 EUR.

W II etapie zmodernizowano: kraty, pompownię ścieków, osadniki wstępne i wtórne, pompownię osadu, wydzieloną komorę fermentacyjną nr 2, zbiornik gazu, budynek warsztatowy i szatnie, budynek administracyjny, ogrodzenie, place i drogi, stację TRAFO, obudowę WKF Nr 1 i Nr 2. Zrealizowano nowe obiekty: przelew burzowy, osadnik wtórny, stacja zgęszczania i odwirowania osadu, fermenter, zasilanie energetyczne i AKPiA dla wymienionych obiektów. Osiągnięte dzięki realizacji tego zadania parametry ścieków oczyszczonych pozwolą na uniknięcie kar za przekroczenia dopuszczalnych wartości, co z kolei wpłynie na uniknięcie w przyszłości drastycznych podwyżek kosztów oczyszczania ścieków związanych z płaceniem kar. W trakcie realizacji projektu Firma MAXER utraciła płynność finansową, w rezultacie czego nastąpiło opóźnienie w realizacji robót już na wiosnę 2004 r. W listopadzie 2004 r. Firma praktycznie zaprzestała wykonywania prac na budowie. Tylko dzięki wielotygodniowym konsultacjom Burmistrza Miasta Jarosławia, Zarządu PWiK, Kierownika Oczyszczalni oraz Inżyniera Kontraktu z Władzą Wdrażającą, Ministerstwem Gospodarki i Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, przy odpowiedzialnej postawie partnera w Konsorcjum czyli Firmy CONTROL PROCESS, która wzięła na siebie ciężar dokończenia robót i koszty udzielenia gwarancji, udało się w pełni wykorzystać wszystkie pieniądze unijne w ramach projektu PHARE 2001 i zakończyć w całości zakres robót.

Budowę oczyszczalni ścieków rozpoczęto już w 1973 r. Projekt przewidywał oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną ścieków komunalnych z wykorzystaniem biogazu.

Realizacja miała przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy etap miał być zakończony w 1979 r., jednak dopiero w 1986 r. oddano do eksploatacji podstawową część: oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną, zaś instalację biogazu oddano do eksploatacji w 1997 r. Negatywnym efektem tak długo trwającego okresu inwestycyjnego było przyjęcie do eksploatacji oczyszczalni o nieodpowiedniej przepustowości, przestarzałej technologii oczyszczania i w stanie technicznym pozostawiającym wiele do życzenia.

Wieloletnie starania zostały częściowo sfinalizowane w 2000 r. Realizację zadań założono w dwóch etapach, w czasie których planowano zarówno budowę nowych obiektów oraz modernizację eksploatowanych. Pierwszy etap rozbudowy został zakończony 30 października 2001 r.

We wrześniu 2002 r. Minister Gospodarki zmienił zasady funkcjonowania procedur zmieniając instytucję wdrażającą programy Spójność Społeczno -Gospodarcza PHARE 2001 z Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na Władzę Wdrażającą Współpracy Przygranicznej przy Ministrze Gospodarki i natychmiast PWiK złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszy Pomocowych Ministra Gospodarki. W październiku 2002 r. przekazano dokumentację przetargową do władzy wdrażającej w tzw. II turze, a w czerwcu 2003 r. pozytywnie została ona zaakceptowana, w wyniku czego ogłoszono niezbędny przetarg.

Biuro Prasowe
Urząd Miasta Jarosławia
(10.06.2005 | aktualizacja 29.11.2007 13:31)
Zastępca Burmistrza Miasta Marian Muzyczka wręcza okolicznościową statuetkę byłemu Prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jerzemu Szmigielskiemu. Fot. I. Międlar
Zastępca Burmistrza Miasta Marian Muzyczka wręcza okolicznościową statuetkę byłemu Prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jerzemu Szmigielskiemu. Fot. I. Międlar
Przecięcie wstegi,. Od lewej Przewodnicząca RN PWiK Sp. z o.o. Małgorzata Wajda, Zastępca Burmistrza Miasta Marian Muzyczka, Starosta Tomasz Oronowicz, Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW Jarosław Reczek, b. Prezes PWiK Jerzy Szmigielsk
Przecięcie wstegi,. Od lewej Przewodnicząca RN PWiK Sp. z o.o. Małgorzata Wajda, Zastępca Burmistrza Miasta Marian Muzyczka, Starosta Tomasz Oronowicz, Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW Jarosław Reczek, b. Prezes PWiK Jerzy Szmigielsk
Wręczenie okolicznościowej statuetki prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Janowi Pelsowi przez Zastępcę Burmistrza Miasta Mariana Muzyczkę. Fot. I. Międlar.
Wręczenie okolicznościowej statuetki prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Janowi Pelsowi przez Zastępcę Burmistrza Miasta Mariana Muzyczkę. Fot. I. Międlar.
Po poświęceniu obiektu przez Ks. Prałata Aleksandra Kustrę wszyscy zwiedzali nowoczesne obiekty. Fot. Iwona Międlar
Po poświęceniu obiektu przez Ks. Prałata Aleksandra Kustrę wszyscy zwiedzali nowoczesne obiekty. Fot. Iwona Międlar
Zastępca Burmistrza Tadeusz Pijanowski, Starosta Tomasz Oronowicz, Radny RM Janusz Ważny przy nowoczesnym separatorze piasku. Fot. I. Międlar
Zastępca Burmistrza Tadeusz Pijanowski, Starosta Tomasz Oronowicz, Radny RM Janusz Ważny przy nowoczesnym separatorze piasku. Fot. I. Międlar
Archiwum
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31