Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2010 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Człowiek musi mieć poczucie wartości

W niedzielę, 24 października 2010 r. Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu zorganizowało sympozjum naukowe nt. "Człowiek musi mieć poczucie wartości". Uroczystość została zainaugurowana w jarosławskiej kolegiacie Mszą św. koncelebrowaną z okolicznościową homilią wygłoszoną przez Moderatora Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, księdza Jana Mazurka.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Zespołu Gastronomicznego U Słowika. Gości powitała prezes TPAJ Stefania Majsterkiewicz. Na uroczystość przybyli: Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski z małżonką, senator Stanisław Piotrowicz z małżonką, poseł dr Andrzej Ćwierz, Mariusz Trojak - dyrektor biura posła Mieczysława Golby, Joanna Mordarska naczelnik w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta w UM Jarosławia, księża oraz goście z Podkarpacia, przedstawiciele szkół i kół, którym patronuje Sł. B. Anna Jenke.

Gościem honorowym był wieloletni przyjaciel Towarzystwa - ksiądz profesor dr hab. Tadeusz Guz,  który wygłosił wykład nt. Człowiek musi mieć poczucie wartości, w kontekście współczesnych zagrożeń ludzkości. Filozof podzielił się kilkoma refleksjami na temat wartości: Jest to temat aktualny, poruszany na wielu płaszczyznach. Dotyczy utraty życia ludzkiego, zranienia drugiego człowieka oraz postawienia polskiej racji stanu w bezpośrednim sąsiedztwie faszyzmu czy komunizmu przez media - to inspiruje do zasadniczych analiz. Bóg jest najwyższą wartością i ostateczną racją wszystkich wartości jakie my stanowimy i jakie możemy napotkać na drodze naszego bytowania. Nasz rozum i duch potrzebuje ostatecznych odniesień - odniesienia do Boga. Profesor odniósł się w swoich rozważaniach do Sokratesa, Platona, którzy w Bogu dosięgli szczytu wszelkich doskonałości i uznali Boga za najwyższą wartość. Rozważał złe postawy niektórych polityków, powiedział: Kasacja krzyża prowadzi do kasacji człowieka. Kontrastowo za dobry przykład uznał osobę naukowca: Isaak Newton wyznaje, że Bóg jest żywy, pełnym mądrości wszechmogącym Bogiem, nieskończenie doskonałym. Odniósł się do fragmentu dzieła Adama Mickiewicza pt. "Arcymistrz": ....mistrz co malował na niebios błękicie....a świat nie pojął jednej myśli Stworzyciela. Ksiądz poddał krytyce metody zabójstwa dziecka Bożego w kontekście metody in vitro i aborcji. Odniósł się do pokory - jako cnoty bogatych, która jest cnotą moralną: Stracić wartość prawdy to stracić siebie dla kłamstwa. Najwyższą wartością jest miłość.

Burmistrz Andrzej Wyczawski w swoim wystąpieniu odniósł się do wykładu księdza profesora Tadeusza Guza, powiedział:  Te wykłady to działanie, które ubogaca i daje pokarm duchowy na dzień powszedni. Włodarz podziękował Stefanii Majsterkiewicz i siostrze dr Bernadecie Lipian: Dziękuję za spotkania, które stwarzają możliwość dotarcia do oazy wartości, która daje szanse poznać drogę do miłości Bożej.

Głos zabrali również: senator Stanisław Piotrowicz i poseł dr Andrzej Ćwierz.

Program artystyczny zapewniła młodzież z MSP im. Anny Jenke w Sanoku oraz skrzypek Bogusław Dulski z Pruchnika.

Na zakończenie, siostra dr Bernadeta Lipian - serce Towarzystwa złożyła przybyłym gorące podziękowania za wspieranie idei Sł. B. Anny Jenke.

Anita Banaś
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(25.10.2010 | aktualizacja 28.10.2010 20:35)
Ksiądz profesor dr hab. Tadeusz Guz - filozof, dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL-u w Tomaszowie Lubelskim. | Fot.  Anita Banaś
Ksiądz profesor dr hab. Tadeusz Guz - filozof, dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL-u w Tomaszowie Lubelskim.
Fot. Anita Banaś
Ksiądz Jan Mazurek.
Ksiądz Jan Mazurek.
Zaproszenie goście (od lewej): senator Stanisław Piotrowicz z małżonką, Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski z małzonką, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta w UM Jarosławia-Joanna Mordarska.
Zaproszenie goście (od lewej): senator Stanisław Piotrowicz z małżonką, Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski z małzonką, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta w UM Jarosławia-Joanna Mordarska.
Sympozjum stworzyło okazję do złożenia przez Zarząd TPAJ najserdeczniejszych życzeń solenizantom, a wśród nich: profesorowi Tadeuszowi Guzowi z KUL-u, gospodarzowi obiektu - Tadeuszowi Słowikowi, Tadeuszowi Kisielowi i Urszuli Stec.
Sympozjum stworzyło okazję do złożenia przez Zarząd TPAJ najserdeczniejszych życzeń solenizantom, a wśród nich: profesorowi Tadeuszowi Guzowi z KUL-u, gospodarzowi obiektu - Tadeuszowi Słowikowi, Tadeuszowi Kisielowi i Urszuli Stec.
Bogusław Dulski i Ewa Dziaduś z TPAJ.
Bogusław Dulski i Ewa Dziaduś z TPAJ.
Przes TPAJ Stefania Majsterkiewicz.
Przes TPAJ Stefania Majsterkiewicz.
Wiceprezes TPAJ Jerzy Malinowski.
Wiceprezes TPAJ Jerzy Malinowski.
Ksiądz Jan Mazurek, moderator RAM.
Ksiądz Jan Mazurek, moderator RAM.
Halina Połojko, dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku.
Halina Połojko, dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku.
Występ artystyczny.
Występ artystyczny.
Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski podczas przemówienia.
Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski podczas przemówienia.
Podziękowania dla księdza profesora dr. hab. Tadeusza Guza.
Podziękowania dla księdza profesora dr. hab. Tadeusza Guza.
Podziękowania dla siostry dr Bernadety Lipian.
Podziękowania dla siostry dr Bernadety Lipian.
Filozof, ksiądz profesor dr hab. Tadeusz Guz.
Filozof, ksiądz profesor dr hab. Tadeusz Guz.
Senator Stanisław Piotrowicz.
Senator Stanisław Piotrowicz.
Poseł na Sejm RP dr Andrzej Ćwierz.
Poseł na Sejm RP dr Andrzej Ćwierz.
Siostra dr Bernadeta Lipian.
Siostra dr Bernadeta Lipian.
Archiwum
Kwiecień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30