Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2011 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

KOMUNIKAT

SZANOWNI MIESZKAŃCY, WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI !

W trosce o estetyczny wygląd naszego miasta zwracam się do Państwa z prośbą o przystąpienie do pozimowego porządkowania posesji i nieruchomości.

Dla przypomnienia podaję, że obowiązki właścicieli nieruchomości a rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością określa ustawa z 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz uchwalony na jej podstawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia /Uchwała Nr 613/LII/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2006r./.

Przytoczone akty prawne zobowiązują właścicieli nieruchomości do utrzymywania zarządzanych terenów  w czystości i porządku oraz dbania o ich estetyczny wygląd.

Zwracam się do Państwa z apelem o dokonanie wiosennych przeglądów na zarządzanych posesjach i nieruchomościach i podjęcie stosownych działań porządkowych.

Przypomnę również, że właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także pozbycie się zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

Pragnę również zwrócić uwagę na potrzebę podjęcia działań związanych z porządkowaniem nieczystości po zwierzętach a psach w szczególności.

Uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako ważnej i podjęcie działań o których mowa wyżej, jednocześnie informuję, że poleciłem Straży Miejskiej egzekwowanie obowiązków wynikających z tych przepisów prawa do ukarania mandatem karnym włącznie. Dodam tylko, że kto nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy i określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku może być ukarany mandatem do 500 zł.

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(15.04.2011 | aktualizacja 15.04.2011 14:39)
Archiwum
Listopad 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30