Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2011 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Posiedzenie Rady Programowej "Bezpieczny Jarosław"

22 marca br. w sali narad Urzędu Miasta odbyło się pierwsze w 2011 r. posiedzenie Rady Programowej Bezpieczny Jarosław.

Uczestników posiedzenia przywitał  Andrzej Pieszko - Przewodniczący Rady, który przedstawił jego program. Pierwszym punktem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Jarosławia  a Dowódcą Jednostki Strzeleckiej  2025  im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego  w Jarosławiu. Następnie, w imieniu burmistrza głos zabrał  zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, który podziękował przedstawicielom służb i instytucji biorących udział w posiedzeniu za dotychczasową współpracę w realizacji przedsięwzięć  programu „Bezpieczny Jarosław" oraz   głównemu sponsorowi programu PGNiG S.A. Gazownia Jarosławska za finansowe wsparcie. Głos zabrał również Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2025 w Jarosławiu Daniel Kot, który podkreślił dotychczasową dobrą współpracę oraz zadeklarował jej kontynuacje w przyszłości.

Kolejnymi  punktami programu były:

- przedstawienie przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informacji dot. realizowanych przedsięwzięć w okresie wrzesień 2010 - marzec 2011 r. w ramach realizacji programu „Bezpieczny Jarosław" oraz zamierzeń na 2011 r.

-  wykład dr Ireny Brukwickiej  nt. „Uzależnienia od środków masowego przekazu"

- informacja Lucyny Paulo - dyrektora Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nt. roli pracowni psychologiczno -pedagogicznej  w realizacji  programu BJ.

- wystąpienie Edwarda Guziewicza nt. „Rola i miejsce Rady Programowej w zarządzaniu programem Bezpieczny Jarosław".

Na zakończenie spotkania, przedstawiciele  KP Policji, KP Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej przedstawili informacje dotyczące stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Jarosławia na przestrzeni  2010 r. Po wyczerpaniu programu posiedzenia, Przewodniczący Rady Programowej „Bezpieczny Jarosław" Andrzej Pieszko podziękował  uczestnikom spotkania i zakończył posiedzenie Rady.    

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej/BiZ
(23.03.2011 | aktualizacja 23.03.2011 14:48)
Fot. Monika Polita
Fot. Krzysztof Karciński
Archiwum
Grudzień 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31