Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2005 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

SOLIDARNOŚĆ - 25. rocznica powstania w Jarosławiu

7 października br. uroczyście obchodzono ćwierczwiecze od powstania w naszym rejonie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.

7 października br. Jarosław świętował rocznicę 25 lat od powstania "Solidarności". Dokładnie ćwierć wieku temu (7.10.1981 r.) w kamienicy przy ul. Kraszewskiego powstała siedziba Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" oraz NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Władze ludowe w związku ze stanem wojennym zamknęły ją po kilkunastu miesiącach.

Uroczystości zorganizowane przez Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność", Radę Wojewódzką NSZZ RI "Solidarność", Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym i Stowarzyszenie Mała Ojczyzna miały trójwymiarowy przebieg. Rozpoczęto je od spotkania modlitewnego pod pomnikiem śp. ks. Jerzego Popiełuszki przy Kościele św. Mikołaja i Stanisława, "Ksiądz Jerzy Popiełuszko umarł za Polskę solidarną w październiku 21 lat temu. Nie zapomnimy o tej ofierze nigdy"- powiedział otwierając obchody dwudziestopięciolecia Przewodniczący NSZZ Solidarność Ziemi Przemyskiej Andrzej Buczek.

Następnie związkowe poczty sztandarowe, delegacje szkół, władze miejskie i powiatowe, parlamentarzyści RP ziemi jarosławskiej, duchowni działacze solidarnościowi, członkowie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, działacze solidarnościowi jarosławskich zakładów pracy i mieszkańcy Jarosławia przeszli przy wtórze Orkiestry Dętej z Pruchnika przeszli pod pierwszą siedzibę "Solidarności" (dzisiaj mieści się w tym budynku Przychodnia Rejonowa dla Dzieci). Przy wejściu do budynku wmurowana jest tablica autorstwa Jerzego Szajdy upamiętniająca walkę o wolną Polskę. Pod tablicą zgromadziło się kilkudziesięciu działaczy solidarnościowych, wszystkich połączyła walka o niepodległość, o sprawiedliwość. Zarówno Kazimierz Ziobro - pierwszy przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej jak i Józef Sośnicki - przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w przemówieniach wracali do świetności zrywu solidarnościowego, ale mówili także o rozczarowaniach. "Tutaj w kamienicy dr. Zasowskiego, będącej wówczas w administrowaniu ZPDz Jarlan mieliśmy siedzibę dla pierwszych po II wojnie światowej niezależnych i samorządnych związków zawodowych. Stąd płynęła pełna informacja o oddechu demokracji polskiej do zakładów pracy i do zwykłych przechodniów naszego miasta" - powiedział K. Ziobro przed odsłonięciem tablicy. "Obchody 25. rocznicy to podziękowanie Panu Bogu za dar wolności. Jest dziś miejsce na satysfakcję, ale też i na gorycz"- oświadczył Józef Sośnicki.

Ksiądz Prałat Aleksander Kustra poświęcił tablicę, symbolicznego odsłonięcia dokonali: Andrzej Buczek - Przewodniczący NSZZ Solidarność Ziemia Przemyska, Kazimierz Ziobro - prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym i pierwszy Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Jarosławiu, Wicestarosta Jarosławski Janusz Kołakowski, Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski (na zdj.).

Jarosławska kolegiata jak niegdyś, tak i teraz stałą się miejscem modlitwy o pokój dla Polski. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Biskup Ignacy Tokarczuk, w homilii wygłoszonej do wiernych przypominał o znaczeniu w walce z komunizmem dla historii Polski i całej Europy osoby Sługi Bożego Jana Pawła II i wielu innych odważnych i walczących o prawdę osób.

Spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury zamykało uroczystości solidarnościowe. Wzięli w nim udział przedstawiciele duchowieństwa na czele z ks. Prałatem Andrzejem Surowcem - Archiprezbiterem Jarosławskim, ks. Kazimierzem Wójcikowskim - kapelanem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, parlamentarzyści : senator A. T. Mazurkiewicz, posłowie: A. Ćwierz, T. Kulesza, M. Golba, władze związkowe na czele z A. Buczkiem - przewodniczącym NSZZ Ziemia Przemyska "Solidarności", Kazimierzem Ziobro, Zdzisławem Chwastą, Józefem Sośnickim, Władze Powiatu Jarosławskiego, Miasta Jarosławia, Przemyśla i Gminy Pawłosiów, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, Dowództwo Garnizonu Jarosław, Kierownictwo Centrum Opieki Medycznej, działacze związkowi obecni i ci, którzy poświęcili się prawdzie dwadzieścia pięć lat wcześniej.

Część artystyczną poprzedziło wystąpienie Kazimierza Ziobro, poniżej przytaczamy Państwu obszerne fragmenty przemówienia:

"(…) Korzystając z okazji rocznicowego spotkania pragnę podziękować na wstępie grupie inicjacyjnej MKZ NZSS Solidarność w Jarosławiu, a to: J. Świdnickiemu i A. Puchalskiemu, W. Kordasowi i H. Czechowi, i śp. T. Wrońskiemu, Z. Styczyszynowi i R. Romankiewiczowi B. Blokowi, J. Klisko, K. Przyjdzie, J. Stochamińskiemu, T. Bartnikowi, S. Baranowi, S. Miszczukowi, R. Kubickiemu, J. Kowalowi, J. Cyran, J. Janowi, J. Barnakowi, R. Kisielowi, S. Stasieńko, T. Bojarskiemu, J. Stepańczakowi, M. Sycz, L. Pinkowskiemu, A. Szewczykowi, A. Tarnowskiemu, Z. Sielskiemu, H. Zubowi, J. Rejzerowi, Z. Barańskiemu.

Wymienieni koledzy dali początek powstania Solidarności w Jarosławiu w obrębie tut. powiatu i ościennego powiatu przeworskiego. Składam wyrazy uznania i podziękowania całemu ówczesnemu Zarządowi MK Solidarności w Jarosławiu, któremu miałem zaszczyt przewodniczyć w składzie: R. Bugryn, W. Zeman, T. Rusinek, A. Furmanik, R. Kisiel wchodzących w skład Prezydium, a także członkom Zarządu w osobach: A. Ostafijczuk, A. Kowalik, W. Mikołowicz, F. Łuc, Z. Wołoszyn, R. Cichulski, M. Górecka, W. Wilczek, K. Konieczny, D. Dawidowicz, S. Dąbek, K. Dukacz, S. Fiałek, R. Zeman, T. Jasińska, M. Gajewicz, J. Siara, A. Stebnicki, E. Fryc, D. Michaś i M. Pasterski.

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do osób, które cierpiały niewygody internowania czy aresztowania i za kratami z daleka od rodziny musieli łamać się opłatkiem, czy dzielić święconym. Z terenu powiatu jarosławskiego na mocy dekretu o stanie wojennym zostali internowani z Solidarności robotniczej: K. Dukacz, śp. B. Dąbrowski, J. Janusz, M. Janusz, B. Klisko, M. Kołakowski, W. Lis, F. Łuc, W. Mikołowicz, J. Pawnik, T. Petry, J. Stochmański, J. Strzałko, A. Wyczawski, A. Szewczyk, R. Cichulski, M. Wajda, zaś z Solidarności RI z tut. Powiatu internowano: A. Czubochę, H. Cząstkę, śp. H. Duchania, J. Karusia, S. Pajdę, M. Stopyrę, T. Trele i śp. J. Wasitę.

Dziękuję tym wszystkim, którzy nie zważając na zagrożenia aresztowania, zwolnienia z pracy, uczestniczyli czynnie w konspiracyjnej pracy w Jarosławiu i powiecie. Muszę podkreślić opór i odwagę młodzieży LO z Ks. W. Drewniakiem, która jako pierwsza stanowczo powiedziała NIE represjom stanu wojennego.

Wśród aresztowanych za działalność związkową byli min. K. Mruk, A. Kuczek, T. Pieczonka, M. Ulma, A. Janowski, A. Pluta, J. Stępień, W. Kowalczyk, M. Malinowski, P. Niemkiewicz, M. Bąk. Za działalność związkową wysokimi grzywnami ukarano J. Misiąg i R. Bugryna.

Dzięki przebiegłości, szczęściu i ostrożności do końca 1988 r. pracę konspiracyjną kontynuowali: A. Puchalski, T. Pałys, A. i Z. Furmanik , J. Misiąg, Z. Wołoszyn, Rdzina Makarskich, J. Gajewski, R. Bugryn, J. Joniec, A. Wojnar, K. Ivosse, A. Międlar, J. Żołyniak, M. Podolec, śp. Z. Gaworska, M. i B. Kawa, A. Mikołowicz, M. Zapał, T. Bartosz, M. Jurkiewicz, F. Leja i wielu innych, których nie sposób wymienić. Swoistą formą oporu i wskrzeszania patriotyzmu była działalność tzw. "Latającego Uniwersytetu", w tej pracy wyróżnić należy śp. Senatora T. Ulmę i J. Kołakowskiego.

Jestem moralnie zobowiązany podziękować Kapłanom za udzielenie mi schronienia w okresie stanu wojennego tj. śp. Ks. A. Ślusarczykowi i śp. Ks. J. Rzeszutkowi oraz Ks. Kordasowi - proboszczowi z ówczesnej parafii Ujezna, czy o. M. Niedzieli.

Niech Bóg wspiera i wynagradza tych wszystkich kapłanów, którzy po stanie wojennym głosili płomienne kazania i pozwalali na solidarnościowe akcenty. (…) Dziedzictwo Solidarności jest wciąż żywe, choć do końca nie zawsze umiemy korzystać w sposób właściwy i odpowiedzialny z owoców tego zwycięstwa. Nękani trudem codziennego życia nie zawsze umiemy to zwycięstwo docenić. Nie zmienia to oczywistego faktu, że ten zbiorowy zryw społeczny podziwiany jest prze inne narody świata".

 

Krzyżem "Semper Fidelis" przyznawanym przez Kapitułę Krzyża przy Związku Kombatantów Solidarności w Gdańsku działająca przy Komisji Krajowej NSZZ zostali uhonorowani: Ksiądz Kazimierz Wójcikowski - kapelan Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym dzisiaj, wcześniej animator solidarnościowy oraz Ryszard Buksa - działacz solidarnościowy internowany w Uhercach, Łupkowie.

Przedstawienie słowno - muzyczne "Że się zdarzył piękny mądry zryw" na dłuższą chwile przeniosło zebranych w klimat Polski Ludowej, walki konspiracyjnej, kiedy słowa znaczyły wiele więcej niż dzisiaj. Obrazy ze stanu wojennego, pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny, przemówień sekretarzy rządzących Polską Ludową wplecione w prezentowane poezje i teksty piosenki budziły wspomnienia i refleksje. Wieńczeniem uroczystości stało się wspólne odśpiewanie utworu "Żeby Polska była Polską" J. Pietrzaka.

Iwona Międlar
Biuro Prasowe UM Jarosławia
(17.10.2005 | aktualizacja 29.11.2007 14:29)
Pod pomnikiem Ks. J. Popiełuszki wiązankę składają przedstawiciele NSZZ Solidarność: A. Buczek, K. Ziobro, J. Sośnicki.
Pod pomnikiem Ks. J. Popiełuszki wiązankę składają przedstawiciele NSZZ Solidarność: A. Buczek, K. Ziobro, J. Sośnicki.
Przedstawiciele NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty na czele z Posłem na Sejm RP A. Ćwierzem.
Przedstawiciele NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty na czele z Posłem na Sejm RP A. Ćwierzem.
Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski z Zastępcą Marianem Muzyczką.
Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski z Zastępcą Marianem Muzyczką.
Krzyz Semper Fidelis z rąk K. Ziobro przyjmuje ks. Kazimierz Wójcikowski.
Krzyz Semper Fidelis z rąk K. Ziobro przyjmuje ks. Kazimierz Wójcikowski.
Władze Powiatu Jarosławksiego w osobach: T. Petry - Przewodniczący Rady Powiatu i J. Kołakowski - Wicestarosta.
Władze Powiatu Jarosławksiego w osobach: T. Petry - Przewodniczący Rady Powiatu i J. Kołakowski - Wicestarosta.
Uczniowie szkół jarosławskich składali kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego.
Uczniowie szkół jarosławskich składali kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku pierwszej siedziby NSZZ Solidarność i Solidarności Rolników Indywidualnych.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku pierwszej siedziby NSZZ Solidarność i Solidarności Rolników Indywidualnych.
Pan Ryszard Buksa odznaczony Krzyżem Semper Fidelis.
Pan Ryszard Buksa odznaczony Krzyżem Semper Fidelis.
Spektakl przygotowany przez MOK był bardzo symboliczny. Fot. Iwona Międlar
Spektakl przygotowany przez MOK był bardzo symboliczny. Fot. Iwona Międlar
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31