Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2011 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

Podczas XIV sesji Rady Miasta Jarosławia radni udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu 2010 r.
Fot. Monika Polita

Uchwała RM w sprawie absolutorium dla Burmistrza jest - obok uchwały budżetowej - najpoważniejszą decyzją radnych i musi być podjęta najpóźniej do 30 czerwca. Procedura absolutoryjna przewiduje rozpatrzenie przez komisję rewizyjną przedłożonych przez Burmistrza: sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2010, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Sprawozdania, ale także wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium podlegają zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Obydwie opinie (tj. w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej RM Jarosławia oraz w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Jarosławia) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie były pozytywne.

Przewodnicząca komisji rewizyjnej Alicja Pelc przedstawiła obecnym na sesji opinię prac komisji na temat wykonania budżetu w roku poprzednim, po czym zwróciła się do radnych o podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu 2010 r. Podczas głosowania wszyscy radni obecni na sesji jednomyślnie podnieśli rękę, decydując o przyznaniu Burmistrzowi absolutorium.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(30.06.2011 | aktualizacja 30.06.2011 12:37)
Archiwum
Wrzesień 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30