Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2011 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Nabór wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów na rok szkolny 2011/2012

Program „Wyprawka szkolna” adresowany jest do uczniów:

1) rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum w roku szkolnym 20011/2012. Do otrzymania dofinansowania kwalifikują się uczniowie, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351,00 zł netto,

2) słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną     z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie kl. I-VI szkoły podstawowej, kl. I-III gimnazjum oraz  realizujących kształcenie  w szkole ponadgimnazjalnej bez względu na dochód w rodzinie. 

Wnioski (do pobrania w szkole) o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń  będzie  uczęszczał  w  roku  szkolnym  20011/2012 w  terminie  do  dnia 05 września 2011 r.

Rafał Żelazo
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(24.08.2011 | aktualizacja 24.08.2011 09:07)
Archiwum
Grudzień 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31