Aktualności / wydarzenia

Migawki z otwarcia Wystawy Pokonkursowej Międzynarodowych Konfrontacji Fotograficznych

Międzynarodowe Konfrontacje Fotograficzne „Tylko Jedno Zdjęcie 2011” jedno z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć tego typu w naszym regionie zostały rozstrzygnięte. Otwarcie Wystawy Pokonkursowej w Galerii Rynek 6 - miało miejcse dnia 29 października br. (sobota). Wystawa będzie czynna do 31 grudnia br.: wt.-piąt. w godz. 10.00-16.00, sob. godz. 9.00-14.00. Poniżej prezentujemy migawki z wernisażu. Zapraszamy do oglądania!
Na zdj. od lewej: Wiesław Zastawny - redaktor Gazety Jarosławskiej, fundator nagrody dla Swapan Das (Indie) za pracę Rhythmic,  Krzysztof Ziemba - juror, fundator nagrody specjalnej dla Anny Jakubowskiej z Gdańska za pracę Uroczysko, Damian Waliczek - fundator nagrody specjalnej dla Anny Klinkosz z Koszlina za pracę Zima na przystani, Teresa Piątek dyrektor MOK, Marzena Stęc - sekretarz konkursu.
Na zdj. od lewej: Wiesław Zastawny - redaktor Gazety Jarosławskiej, fundator nagrody dla Swapan Das (Indie) za pracę Rhythmic, Krzysztof Ziemba - juror, fundator nagrody specjalnej dla Anny Jakubowskiej z Gdańska za pracę Uroczysko, Damian Waliczek - fundator nagrody specjalnej dla Anny Klinkosz z Koszlina za pracę Zima na przystani, Teresa Piątek dyrektor MOK, Marzena Stęc - sekretarz konkursu.
Na zdjęciu od prawej:
Maria Gibała (Przemyśl), Marcin Sacha (Tarnów) - Złoty Medal Fotoklubu RP za pracę Dziewczynka z gołębiem,  Andrzej Wojnar (Kraków) - Srebrny Medal Fiap za pracę Złota Toskania, Anna Jakubowska ( Gdańsk) Srebrny Medal  Fotoklubu RP za pracę Uroczysko, Piotr Michalski (Przemyśl) - wyróżnienie honorowe FIAP za pracę Miejski Pejzaż, Marek Kuszczak (Jarosław).
Na zdjęciu od prawej: Maria Gibała (Przemyśl), Marcin Sacha (Tarnów) - Złoty Medal Fotoklubu RP za pracę Dziewczynka z gołębiem, Andrzej Wojnar (Kraków) - Srebrny Medal Fiap za pracę Złota Toskania, Anna Jakubowska ( Gdańsk) Srebrny Medal Fotoklubu RP za pracę Uroczysko, Piotr Michalski (Przemyśl) - wyróżnienie honorowe FIAP za pracę Miejski Pejzaż, Marek Kuszczak (Jarosław).
Na zdj. od prawej Anna Jakubowska (Gdańsk), Srebrny Medal  Fotoklubu RP za pracę Uroczysko,
Piotr Michalski (Przemyśl)wyróżnienie honorowe FIAP za pracę Miejski Pejzaż.
Na zdj. od prawej Anna Jakubowska (Gdańsk), Srebrny Medal Fotoklubu RP za pracę Uroczysko, Piotr Michalski (Przemyśl)wyróżnienie honorowe FIAP za pracę Miejski Pejzaż.
Na zdj.od lewej Andrzej Wojnar (Kraków) - Srebrny Medal Fiap za pracę Złota Toskania i Krzysztof Ziemba - juror.
Na zdj.od lewej Andrzej Wojnar (Kraków) - Srebrny Medal Fiap za pracę Złota Toskania i Krzysztof Ziemba - juror.
Na zdj.od lewej Anna Jakubowska (Gdańsk) - srebrny Medal Fotoklubu RP i Krzysztof Ziemba - juror.
Na zdj.od lewej Anna Jakubowska (Gdańsk) - srebrny Medal Fotoklubu RP i Krzysztof Ziemba - juror.
Na zdj. od lewej Marcin Sacha - Złoty Medal Fotoklubu RP za pracę Dziewczynka z Gołębiem.
przyjmuje gratulacje z rąk jurora Krzysztofa Ziemby. W tle Damian Waliczek - artysta grafik, fundator Nagrody Specjalnej oraz Teresa Piątek - Dyrektor MOK.
Na zdj. od lewej Marcin Sacha - Złoty Medal Fotoklubu RP za pracę Dziewczynka z Gołębiem. przyjmuje gratulacje z rąk jurora Krzysztofa Ziemby. W tle Damian Waliczek - artysta grafik, fundator Nagrody Specjalnej oraz Teresa Piątek - Dyrektor MOK.
Na zdj. od lewej Anna Jakubowska, Krzysztof Mruk, Damian Waliczek, Teresa Piątek.
Na zdj. od lewej Anna Jakubowska, Krzysztof Mruk, Damian Waliczek, Teresa Piątek.
Fot. Krzysztof Mruk (1-9).

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury oceniającego prace
nadesłane na  Międzynarodowe Konfrontacje Fotograficzne„Tylko Jedno Zdjęcie  2011„
zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu i Klub Fotograficzny Atest 70
pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia, Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP,
Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji „Fotografia dla Przyszłości"

MOK Jarosław - 8 października 2011 r.

Jury konkursowe w składzie:

Mieczysław Cybulski - AFIAP, AFRP zdfp, hon. LTF, hon. PTF, hon. TF, hon.GFA,
Prezes Fotoklubu RP - przewodniczący Jury - Warszawa;

Krystyna Małgorzata Dołowska - AFRP, Dyrektor Fundacji Fotografia dla Przyszłości - Warszawa;     
Jerzy Wygoda -AFRP zdfp - Rzeszów;
Krzysztof Ziemba - AFRP, Jarosław;

Wiesław Zastawny - dziennikarz - Gazeta Jarosławska;

Monika i Damian Waliczek - Studio Artystyczne -

po obejrzeniu nadesłanych prac 216 autorów z  22 państw, zakwalifikowało na wystawę pokonkursową 117 prac.

Po dokonaniu oceny wszystkich zgłoszonych na Konkurs prac Jury postanowiło przyznać:

Medale FIAP, Medale Fotoklubu RP, Wyróżnienia FIAP, nagrody pieniężne ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację „Fotografia dla Przyszłości", Gazetę Jarosławską, Krzysztofa Ziembę, Damiana i Monikę Waliczków.

ZŁOTY MEDAL FIAP oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez MOK w Jarosławiu w wysokości 2.500 zł. brutto otrzymał:

ELEK PAPP z Nagykoros (Węgry) za pracę THE ILL LAMB

SREBRNY MEDAL FIAP oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez MOK w Jarosławiu w wysokości
2000 zł. brutto otrzymał:

ANDRZEJ WOJNAR z Krakowa (Polska) za pracę ZŁOTA TOSKANIA

BRĄZOWY MEDAL FIAP oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez MOK w Jarosławiu
w wysokości 1500 zł. brutto otrzymał:

AMAL KRISHNA DAS z Howrah (Indie) za pracę SEPTUGENARI

ZŁOTY MEDAL FOTOKLUBU RP oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1300 zł. brutto ufundowaną przez MOK w Jarosławiu otrzymał:

MARCIN SACHA z Tarnowa (Polska) za pracę DZIEWCZYNA Z GOŁĘBIEM

SREBRNY MEDAL FOTOKLUBU RP oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. brutto ufundowaną przez MOK w Jarosławiu otrzymała:

ANNA JAKUBOWSKA z Gdańska (Polska) za pracę UROCZYSKO

BRĄZOWY MEDAL FOTOKLUBU RP oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez MOK w Jarosławiu w wysokości 700 zł.brutto otrzymała:

ANNA KLINKOSZ (Polska) za pracę ZIMA NA PRZYSTANI

WYRÓŻNIENIA HONOROWE  FIAP otrzymali:

PIOTR MICHALSKI z Przemyśla (Polska) za pracę MIEJSKI PEJZAŻ

VITALY BUTYRIN z Wilna (Litwa) za pracę MUSIC

REINHARD BECKER z Obersulm (Niemcy) za pracę OLD LIBRARY

ISTVAN KEREKES (Węgry) za pracę SPILIT OF HOME

SIMA MEHRAZAR (Iran) za pracę „Bez tytułu"

OLE SUSZKIEWICZ z Frederiksberg (Dania) za pracę POETRY

NAGRODĘ FUNDACJI „FOTOGRAFIA DLA PRZYSZŁOŚCI" otrzymał

Paweł SZOTT ze Swarzędza (Polska)

NAGRODY SPECJALNE:

 NAGRODĘ „ZA DOBRE WEJŚCIE DO GRY" ufundowaną przez Krzysztofa Ziembę otrzymała:

ANNA JAKUBOWSKA z Gdańska (Polska) za pracę UROCZYSKO

NAGRODĘ ufundowaną przez Studio Artystyczne Moniki i Damiana Waliczków otrzymała:

ANNA KLINKOSZ (Polska) za pracę ZIMA NA PRZYSTANI

NAGRODĘ ufundowana przez GAZETĘ JAROSŁAWSKĄ otrzymał:

SWAPAN DAS z Howrah (Indie) za pracę RHYTMIC

NAGRODĘ ufundowaną przez Fotoklub ATEST 70 reprezentowany przez Krzysztofa Peszko (reżysera, filmowca, członka ZPFP o/ Roztoczańsko-Podkarpacki) otrzymał:

DARIUSZ ŁYŻBICKI z Cieszyna (Polska) za pracę JUST RELAX

Jury gratuluje wszystkim nagrodzonym i dziękuje za wzięcie udziału w tej edycji Konkursu,

potwierdzając wysoki poziom artystyczny prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

     

                                                                                                                                                  Jury:

Andrzej Zgryźniak
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
(02.11.2011 | aktualizacja 02.11.2011 18:22)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65