Aktualności / wydarzenia

Konkurs Ekologiczny

Burmistrz Miasta Jarosławia był organizatorem Konkursu Ekologicznego na najlepszy scenariusz lekcji pt. „Chrońmy Środowisko” adresowanego do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 17 stycznia w Sali Narad Urzędu Miasta.
Celem konkursu było promowanie zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego, kształtowanie świadomości ekologicznej, zachęcenie nauczycieli do przygotowania własnych scenariuszy lekcji, wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania oraz uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla uczniów, a także uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy w szkołach poprzez wykorzystanie tablic interaktywnych. Do udziału w nim zaproszeni zostali wszyscy nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy konkursu przygotowali ciekawe  i oryginalne propozycje połączenia treści edukacyjnych z atrakcyjną formą przekazu, w tym w szczególności umiejętnie wykorzystano cechy tablicy interaktywnej w pracy dydaktycznej. Scenariusze reprezentowały różne przedmioty nauczania w szkołach od programów edukacji wczesnoszkolnej po języki obce. Komisja konkursowa miała trudne zadanie wyboru najciekawszych spośród wielu interesujących propozycji.  Dokonała oceny i wyłoniła laureatów biorąc pod uwagę m.in.  zgodność tematyczną obowiązująca na danym przedmiocie z podstawą programową, walory edukacyjne, stopień zaangażowania uczniów w lekcję.


Spośród przesłanych opracowań wyłoniono zdobywców nagród:

I miejsce zajęła -  Elżbieta Zagrobelna - Kłoda nauczyciel z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego za scenariusz lekcji „Woda - bezcenny skarb"
II miejsce zdobyła Agata Borysowicz nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Piotra Skargi  za scenariusz lekcji „Jak chronić środowisko naturalne?"
III miejscem wyróżniono scenariusz lekcji Agnieszki Berezy nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego za scenariusz lekcji „Chrońmy środowisko, chrońmy las"

Dodatkowo organizator ufundował również nagrody rzeczowe dla każdej placówki dydaktycznej, z której nauczyciele wzięli udział w konkursie. Nagrodą dla każdej szkoły jest sprzęt multimedialny o wartości ok. 3 000 zł. Zdobywca I miejsca otrzyma oprogramowanie do tablicy interaktywnej  o wartości do 1 500 zł, II miejsca o wartości do 1 200 zł, zaś III miejsca o wartości do 1 000 zł. W sumie do szkół podlegających Gminie Miejskiej Jarosław trafią nagrody o łącznej wartości ponad 30 000 tys. złotych. Nagrody wręczył zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn oraz Zbigniew Piskorz naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.Rafał Żelazo EKF/Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(17.01.2012 | aktualizacja 17.01.2012 12:04)
Fot. Monika Polita
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65