Aktualności / wydarzenia

Partnerstwo z Samorządem X Dzielnicy Budapesztu – Kőbánya

W dniu 22 marca Andrzej Wyczawski Burmistrz Miasta Jarosławia i Kovács Róbert Burmistrz Dzielnicy Kőbánya podpisali umowę o współpracy partnerskiej Gminy Miejskiej Jarosław z Samorządem Dzielnicowym X Dzielnicy Budapesztu – Kőbánya.
Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia i Kovács Róbert - Burmistrz Dzielnicy  Kőbánya podczas podpisywania umowy partnerskiej. | Fot.  Andrzej Wikiera
Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia i Kovács Róbert - Burmistrz Dzielnicy Kőbánya podczas podpisywania umowy partnerskiej.
Fot. Andrzej Wikiera
Od lewej: Kovács Róbert - Burmistrz Dzielnicy  Kőbánya, Csúcs Halina – przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech, Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia.
Od lewej: Kovács Róbert - Burmistrz Dzielnicy Kőbánya, Csúcs Halina – przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech, Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia.
Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w reprezentacyjnej Sali Narad Urzędu Dzielnicowego Kőbánya. Zgodnie z treścią umowy strony podjęły zobowiązanie do podejmowania działań służących stworzeniu oraz wspieraniu efektywnej i długotrwałej współpracy partnerskiej. Zakres współpracy obejmuje m.in. rozwój turystyki i kultury, wymianę grup artystycznych, wymianę młodzieży szkolnej, współpracę organizacji pozarządowych oraz nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami i instytucjami okołobiznesowymi obydwu samorządów.

Podpisanie umowy o współpracy jest wynikiem realizacji uchwały Rady Miasta Jarosławia podjętej 15 marca 2012 r. Umowa została podpisana w obecności Zastępcy Burmistrza Miasta Jarosławia Bogdana Wołoszyna, zastępców burmistrza dzielnicy Kőbánya, członków zgromadzenia radnych oraz zaproszonych gości. Wśród nich obecna była Csúcs Halina - przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech.

W X Dzielnicy Budapesztu - Kőbánya znajduje się największe skupisko polonii węgierskiej.

W Kőbányi swoją siedzibę posiada Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej na Węgrzech, będący strukturalnie ewenementem na skalę światową. Tam też mieści się Muzeum i Archiwum Polonii Węgierskiej, Polski Kościół Parafialny oraz Dom Polski prowadzony przez Stowarzyszenie Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha.

Samorząd Mniejszości Polskiej Kőbányi dba o podtrzymywanie tradycji i kultury polskiej oraz jest przychylnie nastawiony na współpracę z samorządami lokalnymi w Polsce.

Od powstania państwowości Polski i Węgier nasze narody zawsze łączyły ścisłe związki. Jarosław ma bogate tradycje pod względem pielęgnowania przyjaźni polsko - węgierskiej. Na murach naszego klasztoru Benedyktyńskiego upamiętnione są czasy, kiedy Książe II Franciszek Rakoczy w latach 1703-1711 przybywał tutaj wielokrotnie. Po upadku Powstania Niepodległościowego książę Rakoczy razem ze swoimi 3 tysiącami żołnierzy znalazł schronienie właśnie w Jarosławiu i okolicy.

Sześć lat temu odbyło się na Węgrzech w Győr w obecności Prezydenta RP odsłonięcie Pomnika Przyjaźni Polsko - Węgierskiej. Natomiast 11 listopada 2008 roku Pomnik Przyjaźni Polsko - Węgierskiej odsłoniliśmy w Jarosławiu. Dzień 23 marca w obu krajach jest dniem przyjaźni Polsko - Węgierskiej. W tym roku uroczyste obchody zorganizowała Samorząd Województwa Csongrád w miejscowościach Ópusztaszer i Szeged. Głównymi gospodarzami uroczystości byli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i Prezydent Węgier Dr. Schmitt Pál. Prezydenci podkreślili iż przyjaźń polsko-węgierska powinna przebiegać na różnych poziomach - prezydenckim, rządowym i samorządowym. Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Jarosław i Samorządem Dzielnicowym Budapesztu - Kőbánya jest doskonałym przykładem konkretyzacji przyjaźni obu narodów.

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, poza wzmocnieniem istniejących związków opartych na historycznych fundamentach, odgrywa ważną rolę w kontaktach gospodarczych i kulturalnych.

Joanna Mordarska
Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(26.03.2012 | aktualizacja 26.03.2012 14:58)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65