Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2012 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Sesja Rady Miasta

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, sprzedaż nieruchomości to sprawy, które zdominowały XXVIII sesję Rady Miasta Jarosławia.
Fot. Monika Polita

Sesja została poprzedzona wręczeniem złotej odznaki „Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia" Dariuszowi Traczowi, Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Następnie radni przystąpili do dyskusji nad projektami uchwał. Przyjęli między innymi program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta. Na mocy znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt corocznie do 31 marca Rada Gminy jest zobowiązana przyjąć taki program. Opracowanie obejmuje takie kwestie jak: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie ich właścicieli, zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Radni uchwalili również Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Zespołu Klasztornego OO. Dominikanów". Plan obejmuje obszar o powierzchni około 5 ha, położony w rejonie ul. Dominikańskiej, ul. Cegielnianej, ul. Brzostków i ograniczony jest od wschodu ul. Jana Pawła II. Plan ma na celu ustalenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy w związku z ochroną historycznej struktury przestrzennej, istniejących obiektów zabytkowych i innych, stanowiących dobra kultury oraz ochroną istniejących zespołów zieleni. Natomiast  w miejscowym planie zagospodarowania obszaru „Zespołu Staromiejskiego" radni wprowadzili zmiany. Zmiany objęły 16 terenów o łącznej powierzchni około 3 ha, położonych w zachodniej części miasta. Obydwie uchwały zostały podjęte w związku z utworzeniem w 2009 roku Parku Kulturowego w Jarosławiu. Podczas sesji przegłosowano również kilka uchwał o sprzedaży nieruchomości.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(27.03.2012 | aktualizacja 27.03.2012 08:44)
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30