Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2012 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych

750 tys. zł takie dofinansowanie uzyskało Jarosławskie Partnerstwo na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, którego liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności". Za tą kwotę utworzona zostanie m.in. ogrzewalnia niskopodłogowa, ogólnodostępna łaźnia z punktem wydawania odzieży. 25 lipca br. w CKiP odbyła się konferencja inaugurująca ten projekt.

19 partnerstw rozsianych na obszarze całego kraju, w tym jedno w Jarosławiu, przez 18 miesięcy będzie pilotażowo wdrażać Standardy w sześciu obszarach: partnerstw lokalnych, pracy socjalnej, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zatrudnienia i edukacji, zdrowia oraz streetworkingu. Celem pilotażowych wdrożeń jest przetestowanie i zweryfiko­wanie Standardów oraz Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, które doprowadzić ma do powstania ostatecznego kształtu Modelu oraz do stworze­nia rozwiązań systemowych, programowych i legislacyjnych.

Same podmioty zostały wyłonione w dwuetapo­wym postępowaniu konkursowym. W pierwszym jego etapie wybrano 30 Partnerstw Lokalnych, które przeszły modułowe szkolenia z zakresu Modelu Gminnego Standar­du. Drugi etap wyłaniania realizatorów pilotaży polegał na przeprowadzeniu naboru wniosków projektowych i realizacji postępowania, w ramach którego wyło­niono 19 Partnerstw  z najwyżej ocenionymi projektami. Każde z tych dziewiętnastu otrzyma dofinasowanie na reali­zację zaproponowanych przez siebie projektów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest liderem Jarosławskiego Partnerstwa na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności w skład, którego wchodzi także Fundacja Pomocy Młodzieży im Jana Pawła II Wzrastanie. Jarosławskie partnerstwo będzie testować pięć standardów: praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwo lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja. Kwota dofinansowania jaką uzyskało Partnerstwo to 750 000 zł. Projekt będzie realizowany do 31.08.2013 r.

25 lipca w Centrum Kultury i Promocji zorganizowana została konferencja na którą zaproszeni zostali zarówno przedstawiciele władz miejskich, instytucji, z którymi Partnerstwo współpracuje bądź będzie współpracować w trakcie realizacji projektu, a także sami zainteresowani, czyli bezdomni przebywający w jarosławskich schroniskach. W trakcie konferencji przedstawiono ogólne założenia projektu a także konkretne rozwiązania zaproponowane do realizacji w ramach poszczególnych standardów na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Planuje się między innymi:

  • utworzenie ogrzewalni niskoprogowej,
  • utworzenie ogólnodostępnej łaźni z punktem wydawania odzieży,
  • utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego,
  • zatrudnienie grupy specjalistów m.in. psychologa, doradcy zawodowego, radcy prawnego, pracownika socjalnego, pielęgniarki, terapeuty leczenia uzależnień,
  • utworzenie mieszkania wspieranego,
  • aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych (zorganizowanie szkoleń zawodowych, utworzenie pracowni komputerowej z dostępem do Internetu),
  • podniesienie standardu schroniska i zwiększenie ilości miejsc dla osób niepełnosprawnych. Utworzenie pokoju 4-osobowego wraz z toaletą przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zapobieganie bezdomności wśród osób zadłużonych z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych,
  • objęcie Partnerstwa patronatem medialnym przez lokalną prasę, włączenie mediów w inicjatywy sprzyjające zwalczaniu stereotypów dotyczących bezdomności,
  • nawiązanie współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, dotyczącej osób zagrożonych eksmisją.
Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(27.07.2012 | aktualizacja 27.07.2012 13:36)
Fot. Archiwum MOPS
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31