Aktualności / wydarzenia

Partnerstwo z Węgrami

5 października burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski oraz burmistrz X Dzielnicy Budapesztu – Kőbánya Robert Kovács podpisali umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami.
Andrzej Wyczawski - burmistrz Jarosławia i Robert Kovács - burmistrz Dzielnicy Kőbánya podczas podpisywania umowy partnerskiej. | Fot.  Monika Polita
Andrzej Wyczawski - burmistrz Jarosławia i Robert Kovács - burmistrz Dzielnicy Kőbánya podczas podpisywania umowy partnerskiej.
Fot. Monika Polita
Kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje na czele z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim i burmistrzem X Dzielnicy Budapesztu Robertem Kovács. | Fot.  Tomasz Strzębała
Kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje na czele z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim i burmistrzem X Dzielnicy Budapesztu Robertem Kovács.
Fot. Tomasz Strzębała

Na wniosek burmistrza Andrzeja Wyczawskiego w dniu 15 marca bieżącego roku Rada Miasta Jarosławia podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Samorządem Dzielnicowym Budapeszt X Dzielnica Kőbánya. Tydzień później burmistrz Jarosławia i burmistrz X Dzielnicy Budapesztu podpisali umowę partnerską po stronie węgierskiej, zaś w ubiegły piątek nastąpiło jej uroczyste podpisanie po stronie polskiej.

Zgodnie z treścią umowy strony podjęły zobowiązanie do podejmowania działań służących wzmocnieniu kontaktów między zaprzyjaźnionymi Gminami, a także umocnieniu długowiecznej przyjaźni między narodem polskim i węgierskim. Zakres współpracy obejmuje m.in. rozwój turystyki i kultury, wymianę grup artystycznych, wymianę młodzieży szkolnej, współpracę organizacji pozarządowych oraz nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami i instytucjami okołobiznesowymi obydwu samorządów.

W uroczystości uczestniczyli ponadto zastępcy burmistrza Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg, sekretarz Jan Biłas, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pagacz, radni miejscy oraz zaproszeni goście. Natomiast burmistrz Robert Kovács z Węgier przyjechał wraz z zastępcami Gáborem Radványi i Tiborem Wéber, sekretarzem urzędu Zuzanną Dobrai oraz przewodniczącą Ogólnokrajowego Samorządu Polski na Węgrzech Haliną Csúcs.

Kőbánya jest 10. z 23. dzielnic Budapesztu - stolicy i największego miasta Węgier. Budapeszt to jedna z najważniejszych metropolii Europy Środkowej,  a także 8. najludniejsze miasto Starego Kontynentu. W X Dzielnicy Budapesztu - Kőbánya znajduje się największe skupisko polonii węgierskiej. Tam swoją siedzibę posiada Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej na Węgrzech, będący strukturalnie ewenementem na skalę światową. Tam też mieści się Muzeum i Archiwum Polonii Węgierskiej, Polski Kościół Parafialny oraz Dom Polski prowadzony przez Stowarzyszenie Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha. 

Następnego dnia po podpisaniu umowy partnerskiej delegacja Urzędu Miasta Jarosławia i Samorządu X Dzielnicy Budapesztu złożyły kwiaty pod Pomnikiem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(05.10.2012 | aktualizacja 09.10.2012 08:49)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65