Aktualności / wydarzenia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.

Zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć 14 dywizjonu artylerii samobieżnej na listopad 2012 r. podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22 listopada 2012 r. /czwartek/ w godzinach od 8-tej do 15-tej zostanie przeprowadzony trening powszechnego ostrzegania i alarmowania w Jednostce Wojskowej Nr 3957 w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja nr 80 z użyciem syreny alarmowej.

Zgodnie z przyjętym planem przewiduje się uruchomienie sygnału alarmowego w dniu 22 listopada 2012 r. /czwartek/:

  • godz. 09:40 - alarm o skażeniach /przerywany modulowany dźwięk syreny/;
  • godz. 10:00 - odwołanie alarmu /ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty/;
  • godz. 12:00 - alarm powietrzny /ciągły modulowany dźwięk syreny w okresie1 minuty/;
  • godz. 12:20 - odwołanie alarmu /ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty/;

W czasie trwania treningu możliwe jest uruchomienie dla potrzeb szkoleniowych innych sygnałów alarmowych, wynikających z doraźnych zaleceń koordynatora treningu.

Dla celów szkoleniowych podaje się, że po usłyszeniu :
ALARMU O SKAŻENIACH :

  • znajdujący się w domach powinni powiadomić sąsiadów o zagrożeniu;

  - pozamykać drzwi, okna, otwory wentylacyjne i przystąpić do uszczelniania pomieszczeń;

  - przygotować wilgotne tampony na usta i nos do oddychania;

  • znajdujący się w obiektach użyteczności publicznej powinni stosować się do poleceń kierownictwa palcówki;
  • znajdujący się na ulicy powinni schronić się w najbliższym domu lub opuścić rejon zagrożenia kierując się prostopadle do kierunku wiatru.

ALARMU POWIETRZNEGO :

  • znajdujący się w domu powinni zabezpieczyć mieszkanie i udać się do najbliższego ukrycia;
  • znajdujący się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinni podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej;
  • prowadzący pojazdy powinni je zatrzymać tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do najbliższego ukrycia.

PAMIETAJ !

JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI  OCHRONNEJ,  UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

   

SZEF OBRONY CYWILNEJ

                                                                                          BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

wprowadził: Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(19.11.2012 | aktualizacja 19.11.2012 13:48)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65