Aktualności / wydarzenia

Niebezpieczne drzewa zostaną wycięte, będą posadzone nowe

Rosnące wzdłuż traktu pieszego, znajdującego się przy pomniku Konstytucji 3-go Maja w Jarosławiu stare, o zniszczonym pokroju - a przez to stanowiące zagrożenie dla ludzi i mienia drzewa zostaną wycięte. W ich miejsce na wiosnę zostaną posadzone nowe.

Cztery klony pospolite i pięć jesionów rosną przed ogrodzeniem posesji sąsiadujących z traktem pieszym oraz po obu stronach pomnika. W zasięgu ich koron jest także sąsiadujący budynek usługowy. W wyniku oględzin, a także opinii dendrologicznej, która wykazała między innymi zniszczenie naturalnego pokroju, przechyły w kierunku ogrodzenia oraz chodnika, obniżenie parametrów techniczno-wytrzymałościowych, mocno zaawansowany proces chorobowy, a także system korzeniowy ograniczony krawężnikami zdecydowano o ich wycięciu. Drzewa stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi i mienia.  W tym miejscu doszło już do niebezpiecznej sytuacji, po złamaniu się jednego ze starych konarów. Na szczęście wówczas nikt nie ucierpiał. Po wycięciu drzew teren zostanie odpowiednio zagospodarowany, tak by nie zatracił swojego charakteru, a na wiosnę w ich miejsce zostaną posadzone nowe drzewa.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(14.12.2012 | aktualizacja 14.12.2012 18:21)
Fot. Tomasz Strzębała
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65