Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2013 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Wyróżnienie naukowców

Dr hab. inż. Kazimierz Furtak oraz dr. hab. n.med. Piotr Podolec zasilili grono honorowych obywateli naszego miasta. Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta podjęła podczas sesji 28 grudnia 2012 r.
Sesja 28 grudnia 2012 r. | Fot.  Monika Polita
Sesja 28 grudnia 2012 r.
Fot. Monika Polita
dr hab. inż. Kazimierz Furtak. | Fot.  Źródło: www.nbi.com.p
dr hab. inż. Kazimierz Furtak.
Fot. Źródło: www.nbi.com.p
dr. hab. n.med. Piotr Podolec. | Fot.  Adam Wojnar
dr. hab. n.med. Piotr Podolec.
Fot. Adam Wojnar

Kazimierz Jan Furtak (ur. 2 stycznia 1951 r. w Boratynie) - naukowiec, inżynier budownictwa, specjalista z zakresu mechaniki obiektów mostowych, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Krakowskiej.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu. W 1973 r. ukończył studia z zakresu inżynierii ruchu na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1979 r. doktorem habilitowanym został w 1987 r. postanowieniem Prezydenta RP z 22 listopada 1999 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Prace naukową rozpoczął po studiach jako asystent stażysta w Zakładzie Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej. Od tego czasu związany z Politechnika Krakowską, przeszedł kolejne szczeble kariery naukowej. W latach 1996-2002 przez dwie kadencję pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej, a od 2002 r. do 2005 r. był prorektorem Politechniki Krakowskiej ds. rozwoju, a w latach 2005-2008 prorektorem ds. nauki. W 2008 r. został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Krakowskiej, a w 2012 r. uzyskał reelekcje na czteroletnia kadencję.

Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym autorem ksiązki „Mosty zespolone" (1999 r.) oraz autorem trzech podręczników uczelnianych. Opracował jako autor lub współautor m.in. ok. 70 projektów budowy oraz modernizacji i remontów głównie obiektów mostowych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2002 r.) oraz Krzyżem Oficerskim (2011 r.) Orderu Odrodzenia Polski.

Aktywnie uczestniczy w działalności krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.

Piotr Podolec (ur. 16 listopada 1954 r. w Jarosławiu) - naukowiec, lekarz medycyny, specjalista z zakresu kardiologii, profesor nauk medycznych, kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium.

Do Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu uczęszczał w latach 1967-73, a potem studiował na Akademii Medycznej w Krakowie, którą ukończył w 1979 r. Karierę zawodowa łączył z naukową. Jako lekarz medycyny w kolejnych latach zdobywał specjalizacje I i II stopnia z chorób wewnętrznych, później z kardiologii. W 1986 r. obronił doktorat, a habilitacje otrzymał w 2000 r. W 2007 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2012 - profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium. Jest zastępcą dyrektora Instytutu Kardiologii UJ CM, kierownikiem Kliniki Chorób Serca i Naczyń w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Jest Przewodniczącym Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członkiem Zarządu Głównego, członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Echokardiologicznego, przewodniczącym Rady Redakcyjnej Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia oraz redaktorem naczelnym biuletynu „Forum Profilaktyki". Od 2007 r. jest również Wojewódzkim Konsultantem Kardiologii. Jest także promotorem rozpraw doktorskich. W latach 1986-2001 wyjeżdżał na staże i stypendia zagraniczne do Anglii, Holandii i Niemiec. Stale podkreśla swoje związki  z Jarosławiem, otaczając szczególna opieka i życzliwością pacjentów ze swojego rodzinnego miasta.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(14.01.2013 | aktualizacja 21.01.2013 13:47)
Archiwum
Grudzień 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31