Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2013 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Nowe drogi, nowe obowiązki

Od 19 grudnia 2012 r. dotychczasowe drogi krajowe przebiegające przez miasto stały się drogami gminnymi. To pociąga za sobą prawa i obowiązki zarówno dla nowego zarządcy, jak i osób korzystających z pasa drogowego.
Przy składaniu wniosku do UM warto zastanowić się, czy nie wzorować sie na takiej reklamie. | Fot.  Angelika Jarosz
Przy składaniu wniosku do UM warto zastanowić się, czy nie wzorować sie na takiej reklamie.
Fot. Angelika Jarosz

 

Po oddaniu obwodnicy do użytku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie przekazała miastu w zarząd dotychczasowe drogi krajowe: 3-go Maja, pl. Mickiewicza, Grunwaldzką, Jana Pawła II, Krakowską oraz Kraszewskiego, Pełkińską od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do ul. Kruhel Pełkiński oraz ul. Kruhel Pełkiński do węzła S2.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) umieszczenie w pasie drogowym reklam, a także zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z zarządzaniem drogami wymaga zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej oraz uiszczenia odpowiednich opłat określonych w uchwale Rady Miasta Jarosławia nr 98/XII/07 z 28 maja 2007 r.

Osoby lub podmioty, które zamierzają zająć pas drogi do tej pory będącej drogą krajową, a od 19 grudnia ub.r. drogą gminną, np. przez ustawienie rusztowania, przyłącza mediów, a także przez umieszczenie  w pasie drogowym reklam i nośników reklamowych, zobowiązane są złożyć wniosek w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia lub skontaktować się osobiście lub telefonicznie (16 624 87 74) z Wydziałem Dróg Urzędu Miasta Jarosławia.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia (http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/ w zakładce SPRAWY DO ZAŁATWIENIA/FORMULARZE DO POBRANIA).

Ewa Kłak Zarzecka
(27.02.2013 | aktualizacja 27.02.2013 12:29)
Archiwum
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31