Aktualności / wydarzenia

Uczelnia dawniej i dziś...

Burmistrz Andrzej Wyczawski uczestniczył w konferencji naukowej „Wspomnień czas – nasza uczelnia dawniej i dziś” zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu. Celem wydarzenia było ukazanie historii Uczelni, a także jej teraźniejszej oraz przyszłej działalności.
Fot. Monika Polita
 

O znaczeniu Uczelni dla Jarosławia oraz zmianach jakie zaszły w jej otoczeniu na przestrzeni 15 lat działalności mówił na konferencji również burmistrz Andrzej Wyczawski. Burmistrz w swoim wystąpieniu wymienił osoby zaangażowane w powstanie i rozwój uczelni. Przypomniał o działaniach Miasta na rzecz poszerzenia bazy dydaktycznej PWSTE, o przekazaniu kilku działek oraz budynków.

- Ogromne jest znaczenie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej dla naszego miasta. Jest to nie tylko jeden z największych zakładów pracy, ale przede wszystkim bardzo ważny i znaczący ośrodek akademicki, który przyciąga w swoje mury młodzież z Jarosławia, regionu, a także tych bardziej odległych zakątków Polski - podkreślał w swoim wystąpieniu burmistrz Wyczawski. Zadeklarował również dalszą współpracę na linii Miasto - Uczelnia.

 W tym roku PWSTE obchodzi swoje 15-lecie. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 16-18 maja.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(24.04.2013 | aktualizacja 24.04.2013 14:37)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65