Aktualności / wydarzenia

Nowy honorowy obywatel

Wybitny francuski muzyk i śpiewak, badacz muzyki dawnej Marcel Peres został Honorowym Obywatelem Jarosławia. To dla mnie wyjątkowy moment - podkreślał artysta tuż po odebraniu aktu nadania tytułu. Uroczystość odbyła się 22 sierpnia w sali narad ratusza.

Marcel Peres to śpiewak, muzykolog, organista, kompozytor. Jeden z pierwszych specjalistów w dziedzinie muzyki średniowiecznej, którzy przeprowadzili historyczną refleksję nad formą, kontekstem liturgicznym i zagadnieniami wykonawczymi łacińskiego chorału liturgicznego. W roku 1982 założył i do dziś prowadzi zespół Organum, z którym dokonał szeregu odkrywczych nagrań.

Z Jarosławiem, z Festiwalem w Jarosławiu Marcel Peres był związany niemal od początku jego istnienia. Był na etapie nie tylko koncertowania jak wszyscy, ale tworzenia Festiwalu, dyskutowania jego fundamentalnych treści - mówił o zasługach artysty Marcin Bornus-Szczyciński, pomysłodawca Festiwalu Muzyki Dawnej. Marcel Peres gościł w naszym mieście kilkakrotnie. W trakcie tegorocznej edycji Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni" muzyk wykonał Psalmodię łacińska i kantylację Pisma Świętego.

Artysta powraca do Jarosławia nie tylko po to, by nam ukazać efekty swoich odkryć lecz dlatego, iż odnalazł tu warunki i środowisko, które dobrze rozumie i z wdzięcznością przyjmuje jego propozycje. Jak sam mówił podczas czwartkowej uroczystości: - Jarosław to projekt długoterminowy. To nie tylko historia przyjaźni pomiędzy organizatorami Festiwalu a artystami, to duch rodziny, który się objawił. Dodał również - Teraz jak jestem honorowym obywatelem Jarosławia, będę promował to miasto, dla mnie to obowiązek.
Akt nadania tytułu honorowego obywatela muzyk odebrał z rąk Jarosława Pagacza, przewodniczącego Rady Miasta. Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas sesji RM 24 czerwca br. Nowy honorowy obywatel przyjął gratulację między innymi z rąk burmistrza Andrzej Wyczawskiego. W uroczystości uczestniczył również zastępca burmistrza Stanisław Misiąg, radni RM, członkowie Stowarzyszenia Muzyka Dawna - organizatorzy Festiwalu Muzyka Dawna „Pieśń Naszych Korzeni”, wielbiciele artysty, a ponadto jego żona i dzieci. Uroczystość uświetnił występ zespołu Voci Unite.Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(23.08.2013 | aktualizacja 25.08.2013 00:04)
Fot. Monika Polita
Marcel Peres z rodziną.
Marcel Peres z rodziną.
Pamiątkowe zdjęcia...
Pamiątkowe zdjęcia...
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65