Aktualności / wydarzenia

Jubileusz 60-lecia „Piątki”

W Dniu Edukacji Narodowej swój jubileusz świętowała Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Obchody 60-lecia, w których uczestniczył m.in. burmistrz miasta Andrzej Wyczawski oraz zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn były okazją do wspomnień i wspólnych spotkań.

Placówka powstała w 1953 r. jako 2-klasowa szkoła podstawowa, obecnie to duży obiekt, który cały czas się rozwija i modernizuje. Uczniowie mogą cieszyć się pięknym budynkiem z trzema salami komputerowymi z dostępem do internetu, 14 salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką, czytelnią, świetlicą, kuchnią z zapleczem, gabinetem pielęgniarki, boiskiem sportowym, a także nowym placem zabaw. Od 1970 r. szkole patronuje Baśka Puzon. W 2004 r. zapadła decyzja o powołaniu Zespołu Szkół w Jarosławiu, w którego skład weszły właśnie Szkoła Podstawowa nr 5 i Publiczne Gimnazjum nr 5. Dwa lata później Rada Miasta Jarosławia nadała Zespołowi Szkół imię Jana Pawła II. Wówczas poświęcono także nowy sztandar i odsłonięto tablicę pamiątkową w budynku szkoły, pod którą w dniu jubileuszu burmistrz miasta Andrzej Wyczawski i poseł Tomasz Kulesza złożyli wiązanki kwiatów.

- Szkoła jest bardzo ważnym miejscem edukacji w naszym mieście. Wiele wybitnych osób i ważnych postaci chce tutaj działać, chce włożyć swoją pasję, by placówka mogła się rozwijać i coraz lepiej kształcić - mówił burmistrz podczas uroczystości. Na ręce dyrektora Wojciecha Popczyńskiego złożył życzenia oraz okolicznościowy grawerton, a kwiaty z podziękowaniami wręczył wicedyrektor Alicji Mazur. W uznaniu zasług dla rozwoju jarosławskiej oświaty i wychowania burmistrz przyznał również honorowe odznaczenie „Za Zasługi Dla Oświaty Jarosławskiej", które podczas jubileuszu odebrała Teresa Wołoszyn - zastępca dyrektora w latach 1979-85 i dyrektor w latach 1985-89. 60-lecie placówki było również okazją do wręczenia przez dyrektora Wojciecha Popczyńskiego nagród i wyróżnień zasłużonym nauczycielom i pracownikom administracji. Oficjalne uroczystości poprzedziła Msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego.

Jubileusz świętowali uczniowie, nauczyciele, rodzice, przyjaciele i sympatycy szkoły. Wśród zaproszonych gości obecni byli: poseł Tomasz Kulesza, burmistrz miasta Andrzej Wyczawski, zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, Andrzej Mamak - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Jarosławiu, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Magdalena Lehnart - naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej, radni.

Szkoła Podstawowa nr 5 jest jedną z 20 placówek (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół), dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław. 

Więcej zdjęć do obejrzenia w GALERII. Zapraszamy!

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(16.10.2013 | aktualizacja 17.10.2013 08:57)
Fot. Małgorzata Młynarska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65