Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2013 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

57. sesja Rady Miasta

Od omówienia sytuacji jarosławskiej oświaty rozpoczęła się 57. sesja Rady Miasta, która odbyła się 28 października. Później radni podjęli 21 uchwał, zgłosili interpelacje i zapytania.
Fot. Monika Polita

Według informacji przedstawionych przez zastępcę burmistrza Bogdana Wołoszyna gminna sieć publicznych szkół i placówek oświatowych obejmuje 18 jednostek organizacyjnych. Dodatkowo na terenie miasta działa 5 placówek niepublicznych. Od kilku lat można zauważyć spadek  liczby uczniów szkół funkcjonujących na terenie miasta, jest to wynik ogólnopolskiej tendencji spadku liczby ludności w wieku 6-15 lat. Odmienną sytuacją jest sytuacja w przedszkolach. Efektem tego jest wykorzystywanie od ponad dziesięciu lat wszystkich miejsc w przedszkolach, a nawet odmowy przyjęcia ze względu na brak miejsc. Dlatego też utworzono dodatkowe oddziały przedszkolne we wszystkich szkołach podstawowych. Łącznie funkcjonowało 15 oddziałów przedszkolnych, gdzie wszystkie dzieci sześcioletnie realizowały roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego. Podjęte działania umożliwiły objęcie większej grupy dzieci 3-4 letnich edukacją przedszkolną. W roku szkolnym 2012/2013 system edukacji na terenie Gminy Miejskiej Jarosław obejmował około 5 tysięcy dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat. Zastępca burmistrza przedstawił również wyniki i osiągnięcia uczniów w egzaminach zewnętrznych oraz kuratoryjnych konkursach przedmiotowych, inwestycje oświatowe i remonty bieżące szkół.

Podczas sesji radni podjęli kilkanaście uchwał, z których większość dotyczyła zmian w budżecie. W myśl jednej z nich, w wyniku przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami o 46 tys. zł zwiększą się wydatki budżetu przeznaczone na nagrody dla sportowców naszego miasta za spore osiągnięcia we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, które zdobyte zostały w ostatnim czasie. Uchwalony został również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Zamkowa, Podzamcze i Zwierzyniecka co pozwoli na stworzenie w formie prawa miejscowego takich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, które bez naruszenia interesu osób trzecich, pozwolą realizować zamierzenia inwestycyjne w sposób zharmonizowany z otoczeniem, respektujący walory otaczającej przestrzeni i uwzględniający wymogi ochrony środowiska i dóbr kultury. Ponadto przegłosowany został projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy w kwocie 4,5 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na przyrodniczą ścieżkę edukacyjną, w ramach projektu „Aby wiedzę czerpać nie z książek, ale z nieba i ziemi" realizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori. Jeszcze w tym roku planowane jest złożenie wniosku o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie tego projektu. Ogólna wartości zadania to około 15 tys. zł, z czego 30% to wkład własny wnioskodawcy. Celem inwestycji jest adaptacja ogrodu przedszkolnego tak by umożliwić dzieciom jak najpełniejsze, choć zamknięte w przestrzeni miasta, spotkania z przyrodą.

Radni przyjęli również stanowisko wyrażające podziękowanie i gratulacje dla wszystkich pedagogów jarosławskich szkół za pracę, trud i entuzjazm, jaki wkładają w przekazywanie wiedzy dzieciom i młodzieży. Wyniki rankingów oświatowych oraz wyniki konkursów przedmiotowych wskazują bowiem, że oświata w naszym  mieście jest na wysokim poziomie.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(30.10.2013 | aktualizacja 30.10.2013 12:07)
Archiwum
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30
  • Wiking i magiczny miecz 2D
    10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
    godzina: 16.00