Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2014 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Sesja Rady Miasta Jarosławia

17 lutego od omówienia działalności spółek miejskich rozpoczęła się 62. sesja Rady Miasta Jarosławia. W trakcie kilkugodzinnych obrad radni głosowali nad dziewiętnastoma projektami uchwał.
Fot. Monika Polita

Prezesi: PGKiM, PWiK, MZK i JTBS omówili działalność podległych sobie spółek miejskich. Przedstawiona została nie tylko sytuacja finansowa spółek i stan zatrudnienia, ale również ważniejsze inwestycje przeprowadzone w 2013 roku, zamierzenia i prognozy rozwojowe oraz zagrożenia możliwe do wystąpienia w trakcie bieżącego roku. Radni mieli możliwość dopytać w kwestiach ich nurtujących. Pytali m.in. o wysokość wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych, plany dotyczące dokończenia kanalizacji na ul. Dolnoleżajskiej, możliwość wydłużenia niektórych linii autobusowych, przyczyny nie rozpoczęcia budownictwa mieszkaniowego przy ul. Skarbowskiego.

Następnie rozpoczęto dyskusje nad proponowanymi projektami uchwał. Kilka projektów dotyczyło sprzedaży nieruchomości położonych m.in. w terenach rolnych pomiędzy ul. Kamienną i ul. Kolaniki, w sąsiedztwie przyszłego cmentarza przy ul Lotników czy w rejonie ul. Sanowej. Kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl w sprawie zapewnienia w bieżącym roku opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu naszego miasta. Już od 15 lat bezdomne psy wyłapywane w Jarosławiu są umieszczane w schronisku w Orzechowcach, stanowiącego własność właśnie Gminy Miejskiej Przemyśl. Jedna z przegłosowanych uchwał dotyczyła włączenia Gminy Laszki w zawarte wcześniej porozumienie z gminami sąsiednimi, na podstawie którego mieszkańcy tych gmin objęci są opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(18.02.2014 | aktualizacja 19.02.2014 09:40)
Archiwum
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31