Aktualności / wydarzenia

„Bezpieczny senior... w bezpiecznym ogrodzie działkowym”

24 kwietnia 2014 r. zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach „Jarosławskiej Akademii Bezpiecznego Seniora”. O godz. 16.30, w sali multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry o bezpieczeństwie na ogrodach działkowych będą mówili przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Zachęcamy do udziału prezesów i członków zarządów jarosławskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych, działkowców oraz wszystkich zainteresowanych.

- Rozpoczyna się sezon porządkowania ogródków działkowych oraz częstszego przebywania na świeżym powietrzu. To również niestety okres dużej aktywności złodziei, którzy właśnie w tych miejscach „polują" na pozostawione bez zabezpieczenia mienie. „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora" pragnie zwrócić uwagę działkowców na zagrożenia, z którymi już się spotkali lub mogą spotkać się w przyszłości na ogrodach oraz podpowiedzieć w jaki sposób można ich uniknąć lub przynajmniej zminimalizować - mówi Andrzej Jędrejko, Komendant Straży Miejskiej w Jarosławiu.

Kwietniowe spotkanie będzie poświęcone bezpieczeństwu na ogrodach działkowych, rozwiązywaniu problemów dotyczących właściwego zabezpieczenia mienia działkowców, jak również codziennej, zwykłej rozwadze, ostrożności i czujności w czasie rekreacji i odpoczynku na terenie ogrodów działkowych.

Organizatorzy spotkania poruszą również kwestie utrzymania czystości i porządku w obrębie ogrodów działkowych wynikające z Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia, a w szczególności niewłaściwego pozbywania się odpadów i nieczystości, czy też (co niejednokrotnie nie jest już rzadkością) podrzucania sąsiadom śmieci i odpadów oraz pozbywania się ich w inny, niezgodny z przepisami prawa sposób.

Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej zwrócą uwagę na zabezpieczenie mienia działkowców, przekażą cenne wskazówki jak postępować aby ustrzec się włamań i kradzieży rzeczy posiadanych na ogrodach działkowych oraz wartościowych i kosztownych przedmiotów, z którymi przychodzimy wypocząć.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców, a w szczególności seniorów - emerytów i rencistów, do których jest skierowany program „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora".

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(22.04.2014 | aktualizacja 22.04.2014 21:20)
Załączniki:
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65