Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2014 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Absolutorium dla burmistrza

Za dobrze zrealizowany budżet 2013 r. burmistrz Andrzej Wyczawski otrzymał 23 czerwca podczas sesji Rady Miasta absolutorium. Oznacza to, że publiczne pieniądze w mieście są wydawane w sposób prawidłowy.
Fot. Mobnika Polita

Instytucja  absolutorium  łączy  się  z  kontrolą  Rady  nad  wykonaniem  budżetu  miasta  i jest  oceną  końcową  za  dany  rok,  jaką  Rada  wyraża  o  burmistrzu. Komisja Rewizyjna kierując się kryteriami gospodarności, celowości i rzetelności dokonała szczegółowej analizy wszystkich fragmentów sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r., sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia gminy. Jak podała Jolanta Korbut, przewodnicząca KR, w toku budowania budżetu nie naruszono prawa tj. nie przekroczono upoważnień do zmian w budżecie, zaciągania zobowiązań, nie nastąpiło naruszenie zasad udzielania dotacji z budżetu, wykorzystanie środków publicznych otrzymanych z rezerwy budżetowej było zgodne z resztą rezerwy celowej, wykorzystanie dotacji było zgodne z przeznaczeniem, przestrzegano zasad gospodarki finansowej określonej przepisami prawa, zaciąganie zobowiązań, w tym z tytułu kredytów i pożyczek nastąpiło z uwzględnieniem zapisów prawnych. Po uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Rewizyjnej, po  analizie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej, Rada  Miejska zagłosowała za przyznaniem burmistrzowi Andrzejowi Wyczawskiemu absolutorium za wykonanie budżetu 2013 r.

- To dla nas bardzo ważny miernik, to będzie również przyczynek do tego abyśmy jeszcze lepiej pracowali. Dziękuję radnym za zrozumienie wielu trudnych spraw, dziękuje za dobrą współpracę - mówił tuż po uzyskaniu absolutorium burmistrz Wyczawski.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(24.06.2014 | aktualizacja 24.06.2014 08:07)
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31