Aktualności / wydarzenia

Nagrody za wyniki w nauce

W przeddzień wakacji, 24 czerwca najlepsi uczniowie jarosławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych odebrali nagrody i wyróżnienia. W tym dniu odbyło się miejskie zakończenie roku szkolnego.

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań tego, co udało się dokonać w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy. Po wytężonej pracy uczniów i nauczycieli przyszedł czas na podziękowania. Podczas uroczystości podsumowującej wyniki edukacyjne osiągnięte w mijającym roku szkolnym nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie jarosławskich szkół podległych Burmistrzowi Miasta Jarosławia, ich rodzice oraz nauczyciele.

W jarosławskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych uczy się prawie 3 500 uczniów, podczas uroczystości wyróżnionych zostało 69, to laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych, a także uczniowie z najwyższą średnią ocen w szkole i wzorowym zachowaniem. Nauczyciele otrzymali natomiast podziękowania za zaangażowanie i aktywne wspieranie uczniów w rozwijaniu ich talentów i pasji.

- Dzisiejszy dzień to dzień radości, dzień w którym cieszymy się z tego, że w Jarosławiu mamy oświatę na najwyższym poziomie - mówił na gali podsumowującej rok szkolny burmistrz Andrzej Wyczawski.

Nagrody wręczali: burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, przewodniczący RM Jarosław Pagacz, przewodniczącym komisji oświaty RM Antoni Lotycz. W wydarzeniu uczestniczyli także Jacek Wojtas, Podkarpacki Kurator Oświaty; Jadwiga Piątek przewodnicząca Związku Zawodowego NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty oraz Andrzej Mamak, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu, ponadto radni RM, dyrektorzy, nauczyciele szkół oraz rodzice nagrodzonych pociech.

Przygotowanie oraz przebieg uroczystości koordynował Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej UM.

W załączniku znajduje się pełna lista nagrodzonych uczniów.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(25.06.2014 | aktualizacja 26.06.2014 09:24)
Fot. Monika Polita
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65