Aktualności / wydarzenia

Laureatka ze Szkoły Rysowania i Malowania

Od 2009 r. przy Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu działa Szkoła Rysowania i Malowania. Uczęszczające do niej osoby ćwiczą swój warsztat pod okiem artysty plastyka Damiana Waliczka i osiągają sukcesy w konkursach ogólnopolskich. Ostatnio II nagrodę w XVI edycji Międzywojewódzkiej Wystawy Akwareli im. Mariana Strońskiego „Ściana Wschodnia”, zdobyła Elżbieta Borusowska.
Październik 2013 - I nagroda na VI Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej w Przemyślu | Fot.  Archiwum MOK
Październik 2013 - I nagroda na VI Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej w Przemyślu
Fot. Archiwum MOK

XVI Międzywojewódzka Wystawa Akwareli im. Mariana Strońskiego „Ściana Wschodnia", jest jedną z ważniejszych organizowanych przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie już od 1999 roku; otwierana co roku w czerwcu, miesiącu śmierci patrona - wybitnego artysty malarza. Głównym celem wystawy jest propagowanie piękna tzw. „Małych Ojczyzn", dlatego wśród tematów pojawiają się najczęściej krajobrazy miejskie i wiejskie regionów, geograficznie położonych przy wschodniej granicy Polski.

Na tegoroczną edycję wpłynęło aż 109 prac 40 autorów - profesjonalistów oraz amatorów, z których komisja wybrała 60 najlepszych prezentowanych w rzeszowskim WDK, w dniach 14-27 czerwca br. Wśród laureatów znalazła się Elżbieta Borusowska, reprezentantka Szkoły Rysowania i Malowania działającej przy MOK w Jarosławiu. Zdobyła II nagrodę, a osiągnięcie jest tym większe, że jej cykl prac: „Jarosław miasto snów-studnia I",  „Jarosław miasto snów - rynek nocą II", „Św. Nepomucen Kapliczka - Jarosław"  znalazł się wśród innych akwareli uznanych artystów. Twórczość Pani Elżbiety została doceniona znacznie wcześniej m.in. na VI Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej w Przemyślu, gdzie zdobyła I nagrodę w dziedzinie malarstwa.
Szkoła Rysowania i Malowania działa przy MOK w Jarosławiu od 2009 roku. Powstała z inicjatywy Zofii Kolasy, głównego instruktora MOK. Szkołę od początku prowadzi artysta plastyk Damian Waliczek, a obecnie uczęszcza do niej kilkanaście osób.

 

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(07.07.2014 | aktualizacja 20.07.2014 21:57)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65