Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2014 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Współpraca na rzecz realizacji przedsięwzięć społecznych

Dzisiaj, 21 października zostało zawarte porozumienie między Gminą Miejską Jarosław, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza o współpracy na zasadach non-profit skoncentrowanej wokół realizacji przedsięwzięć społecznych, zwłaszcza związanych z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podpisy pod dokumentem złożyli burmistrz Andrzej Wyczawski oraz rektor PWSTE prof. nadzw. dr hab. dr h.c. Wacław Wierzbieniec.
Fot. Małgorzata Młynarska

Podpisane porozumienie pozwoli na poszerzenie dotychczasowej współpracy Gminy Miejskiej z Uczelnią o działania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, od wymiany informacji o występujących zagrożeniach, przez wspieranie zadań w ramach programu „Bezpieczny Jarosław", aż po pozyskiwanie środków finansowych na ich realizację. Porozumienie ma także pomóc w organizacji dla studentów PWSTE specjalistycznych badań, wykładów, szkoleń, spotkań i prelekcji na temat bezpieczeństwa, dokonywania analiz, stawiania diagnoz nt. tendencji i kierunków zachodzących procesów społecznych w mieście, czy udzielenia wsparcia młodzieży przy realizacji tematów praktyk studenckich. Ponadto dokument umożliwi wspieranie działalności studenckich kół naukowych, zwłaszcza tej ukierunkowanej na pracę naukowo-badawczą zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa jarosławian.

Zawarcie porozumienia odbyło się w gabinecie Rektora PWSTE, z udziałem zastępcy burmistrza Bogdana Wołoszyna oraz kanclerza Uczelni, Roberta Wiśniewskiego.

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(21.10.2014 | aktualizacja 22.10.2014 08:34)
Archiwum
Grudzień 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31