Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2014 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

W Jarosławiu powstanie pierwszy S.P.O.N.

24 października br. w Łodzi odbyła się krajowa inauguracja projektu Strzeleckich Pododdziałów Obrony Narodowej. Jarosław jest pierwszym miastem w Polsce, w którym zostało zawarte porozumienie o współpracy w zakresie utworzenia i działalności S.P.O.N. 20 października br. podpisy pod dokumentem złożyli burmistrz Andrzej Wyczawski oraz insp. ZS Marcin Waszczuk – Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW.
Fot. Małgorzata Młynarska

W myśl zasady „społeczeństwo dla społeczeństwa, człowiek dla człowieka", 24 października br. w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi ogólnopolską inaugurację miał projekt Strzeleckich Pododdziałów Obrony Narodowej. W Polsce planowane jest utworzenie osiem takich formacji, których celem będzie wspieranie samorządów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego, pierwszej pomocy, przysposobienia obronnego, czy organizowania życia kulturalnego i sportowego młodzieży i lokalnej społeczności.

Pierwsze Strzeleckie Pododdziały Obrony Narodowej powstały w Jarosławiu. 20 października br. porozumienie o współpracy w zakresie utworzenia i działalności S.P.O.N. podpisali burmistrz miasta Andrzej Wyczawski oraz insp. ZS Marcin Waszczuk - Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec" OSW. W podpisaniu porozumienia uczestniczyli: jarosławscy strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego, sekretarz miasta Jan Biłas, Lesław Strohbach - naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Bartłomiej Zyzański - pracownik wydziału.

- To jest zwieńczenie trudu i pracy naszego związku, która trwała 5 lat w celu przygotowania projektu S.P.O.N. 5 lat temu śp. Aleksander Szczygło - szef BBN uświadomił nam, że wykonujemy fantastyczną pracę szkoleniową, wychowawczą, patriotyczną, ale powiedział że powinniśmy pójść szerszą formułą. Związek Strzelecki powinien iść w stronę wartości bojowej i jak najbardziej przydatnej polskiemu społeczeństwu. To otworzyło nam ścieżkę do nowego myślenia i od lipca 2009 r. rozpoczęliśmy przygotowania, które następnie nazwaliśmy programami pilotażowymi - mówił tuż przed podpisaniem dokumentu, insp. ZS Marcin Waszczuk. Z kolei burmistrz Andrzej Wyczawski podziękował Jednostce Strzeleckiej 2025 za podjęcie inicjatywy i chęć włączenia się w bardzo szeroki program działania na rzecz bezpieczeństwa Jarosławia i jego mieszkańców. - Wyrażam Wam głęboki szacunek za tak patriotyczne podejście do Małej Ojczyzny - samorządu i miasta, w którym żyjecie. To bardzo ważne, aby w trudnych czasach, kiedy wiele zagrożeń kryzysowych może spowodować nieodwracalne skutki napotyka na odzew młodych ludzi, którzy chcą działać i wspierać inne samorządowe inicjatywy - podkreślił burmistrz.

Nie bez przyczyny w Jarosławiu zostało podpisane pierwsze porozumienie ws. utworzenia S.P.O.N. W naszym mieście od ponad 10 lat działa Jednostka Strzelecka 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego, która jest częścią ogólnopolskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec" OSW będącego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Jarosławscy strzelcy od 2011 r. współpracują z Urzędem Miasta i na mocy porozumienia realizują program wsparcia m.in. w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w obrębie miasta i okolic. Działają też z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, 14 DAS, czy Centrum Opieki Medycznego służąc pomocą w walce z zagrożeniami naturalnymi takimi jak podtopienia, powodzie, śnieżyce.

- Naszym celem jest rozbudowanie dotychczasowych struktur Jednostki w oparciu o program S.P.O.N. Współpraca Jednostki Strzeleckiej z Urzędem Miasta Jarosławia w zakresie zarządzania kryzysowego jest modelowym przykładem na skalę ogólnopolską. Chcemy wykorzystać tę przewagę i utworzyć w Jarosławiu realne, jeszcze lepsze Pododdziały Obrony Narodowej bazujące na doświadczeniach m.in. Obrony Cywilnej i Armii Krajowej - informuje JS2025. Komendant Główny insp. Marcin Waszczuk mówiąc o roli jarosławskich Strzelców podsumował: - Pokazaliście, że ta ścieżka zbliżenia do władz samorządowych to dobry kierunek do wzmocnienia naszej działalności i wspierania własnego społeczeństwa.

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(24.10.2014 | aktualizacja 27.10.2014 10:08)
Archiwum