Aktualności / wydarzenia

Wspomnienie Kapelana „Solidarności" w 30. rocznicę śmierci

W ubiegłym tygodniu (29 października) wspominaliśmy bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Mszy św. w kościele pw. śś. Mikołaja i Stanisława bpa przewodniczył bp Adam Szal. Tego dnia minęło również 20 lat od uroczystego odsłonięcia pomnika kapelana „Solidarności” na terenie jarosławskiego Opactwa.

W październiku minęła 30. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz 20. rocznica odsłonięcia na terenie jarosławskiego Opactwa pomnika upamiętniającego kapelana „Solidarności". Te dwie rocznice oraz wdzięczność za ustanowienie ks. Jerzego patronem NSZZ „Solidarność" zgromadziły wiernych 29 października br. w kościele pw. śś. Mikołaja i Stanisława bpa. We Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem bpa Adama Szala, uczestniczyli m.in. zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pagacz, radni miejscy, członkowie i Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność" z przewodniczącym Szymonem Wawrzyszko, Wspólnota ks. Jerzego Popiełuszki. Homilię wygłosił ks. prałat Marian Rajchel, który nawiązał do wydarzenia sprzed 20 lat. Przypomniał dzień 29 października 1994 r., przebieg uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika ks. Jerzego w Jarosławiu oraz spływające z tej okazji okolicznościowe listy m.in. od Ojca Świętego Jana Pawła II, który łączył się duchowo z uczestnikami uroczystości. Ks. prałat przytoczył wiersz nieznanego autora „List do księdza Jerzego" oraz pytał: - Czy zapomnimy o naszym Kapelanie Ludzi Pracy, Solidarności? Czy zapomnimy o tym, który dał nam świadectwo jak zło dobrem zwyciężać i to świadectwo najwyższej miary? Podkreślił: - (...) Dobrze, że ten pomnik jest właśnie u nas!

Po mszy św. modlono się również przed pomnikiem. Tam słowo od burmistrza Andrzeja Wyczawskiego odczytał zastępca Bogdan Wołoszyn i złożył podziękowania wszystkim, którzy 20 lat temu podjęli inicjatywę jego budowy. Głos zabrali także: w imieniu marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, dr Andrzej Ćwierz, przewodniczący ZR Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność" Szymon Wawrzyszko, poetka Teresa Paryna, która z okazji 30. rocznicy śmierci ks. Jerzego przygotowała specjalny wiersz, wspomnieniami podzielił się także przewodniczący Rady Budowy Pomnika, Waldemar Mikołowicz. Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły kwiaty, a w Opactwie odbyło się spotkanie z osobami, które przypomniały lata 80. i chwile związane z powstaniem monumentu.

***

Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki znajdujący się na terenie Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Sł. Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, to pierwszy tak monumentalny pomnik kapelana „Solidarności" w Polsce. Został odsłonięty i poświęcony 29 października 1994 r., kiedy gospodarzem tego miejsca był ks. Franciszek Rząsa i to on witał przybyłych wówczas na uroczystość rodziców ks. Jerzego, arcybiskupów przemyskich - ks. Ignacego Tokarczuka i ks. Józefa Michalika, księży z sąsiednich diecezji, gości z Warszawy, przyjaciół ks. Jerzego, delegacje „Solidarności" z całej Polski. Odsłonięcia monumentu dokonali Marianna i Władysław Popiełuszkowie. W pomniku oprócz aktu erekcyjnego wmurowano zdjęcie ks. Jerzego przywiezione przez jego rodziców oraz ziemię ze stacji męczeństwa: z Górska, Torunia, Włocławka i z grobu na Żoliborzu. W 1993 r. z inicjatywy ówczesnego duszpasterza, ks. F. Rząsy, zapoczątkowano nocne adoracje, które stały się nieprzerwaną jak dotąd comiesięczną tradycją, a 29 października 2010 r. do kościoła pw. śś. Mikołaja i Stanisława bp zostały wprowadzone relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i ustawione pod jego portretem podarowanym jarosławskiej świątyni przez ks. abpa Józefa Michalika. Kształt relikwiarza w formie kamienia z łańcuchami nawiązuje do męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności".

Więcej zdjęć z GALERII. Zapraszamy!

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(04.11.2014 | aktualizacja 06.11.2014 07:51)
Fot. Małgorzata Młynarska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65