Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2014 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

„Radosna Szkoła” w Jarosławiu - podsumowanie programu

Rok 2014 to „ostatni dzwonek” dla szkół na wykorzystanie dofinansowania z programu rządowego „Radosna Szkoła”, który dawał możliwość stworzenia pięknych placów zabaw dla dzieci. Placówki podległe Gminie Miejskiej Jarosław również z niego korzystały. W ostatnich 4 latach udało się wybudować w naszym mieście 7 nowoczesnych, bezpiecznych i kolorowych placów zabaw przy szkołach. Ich łączny koszt wyniósł ponad 1 mln 93 tys. zł.
2014: plac zabaw przy SP nr 4 po zakończeniu prac... | Fot.  I. Międlar, M. Młynarska, archiwum SP 4 i 10
2014: plac zabaw przy SP nr 4 po zakończeniu prac...
Fot. I. Międlar, M. Młynarska, archiwum SP 4 i 10
Widok w trakcie prac.
Widok w trakcie prac.
2014: plac zabaw przy SP nr 10...
2014: plac zabaw przy SP nr 10...
Widok w trakcie prac.
Widok w trakcie prac.
2013: plac zabaw przy SP nr 6
2013: plac zabaw przy SP nr 6
2012: plac zabaw przy ZS im. Jana Pawła II.
2012: plac zabaw przy ZS im. Jana Pawła II.

„Radosna Szkoła" to program rządowy umożliwiający szkołom podstawowym publicznym i niepublicznym otrzymanie wsparcia finansowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw i sali zabaw. Jego celem jest zapewnienie najmłodszym uczniom (klasy I-III) właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego.

Realizacja projektu została rozłożona na lata  2009-2014, a warunkiem uzyskania dofinansowania było zapewnienie przez organ prowadzący wkładu własnego. Szkoły podległe Gminie Miejskiej Jarosław również mogły korzystać z programu. Przez ostatnie cztery lata udało się wybudować siedem nowoczesnych, spełniających standardy bezpieczeństwa, placów zabaw.  

Właśnie dobiega końca budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4. Zakres prac obejmował montaż urządzeń zabawowych na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, 2 ławek i kosza na śmieci,  wykonanie chodnika oraz ogrodzenia terenu. Plac zabaw tworzy z boiskiem sportowym ORLIK 2012 kompleks rekreacyjno-sportowy, z którego korzystać mogą zarówno uczniowie jak i mieszkańcy okolicznych osiedli. Całkowity koszt inwestycji to 211 tys. 560 zł 14 gr.

Jeszcze przed odbiorem jest też plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10. Tam, poza podobnymi zadaniami jak przy SP nr 4, dodatkowo został wykonany monitoring podłączony do istniejącego systemu wizyjnego szkoły, ponadto trwają prace naprawcze przy drodze dojazdowej do placu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 197 tys. 942 zł 19 gr.

Dla przypomnienia:

W ubiegłym roku programem „Radosna Szkoła" została objęta Szkoła Podstawowa nr 6. Dzięki dofinansowaniu oraz środkom z budżetu miasta zmodernizowano boisko: wymieniono podłoża i nawierzchnie, zamontowano bramki, piłkochwyty, ławki i kosze na śmieci, wykonano chodnik wzdłuż boiska. Powstał też kolorowy plac zabaw z nowoczesnymi urządzeniami. Koszt prac wyniósł 321 tys. 331 zł 28 gr.

Kolejnym placem zabaw również z dofinansowaniem rządowego programu to powstały w 2012 r. przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II. Tam za kwotę 131 tys. 798 tys. 39 gr na ogrodzonym terenie dzieci mają do dyspozycji certyfikowane urządzenia - zestawy zabawowo-sprawnościowe, drabinki, huśtawki, przeplotnie, czy bujaki na sprężynie.

Natomiast pierwszymi jarosławskimi szkołami objętymi programem „Radosna Szkoła" w 2010 r. były Szkoły Podstawowe nr 7, 9 i 11, w których koszt zadań związany z wykonaniem placów zabaw wyniósł ponad 429 zł 167 zł.

Łączny koszt wszystkich siedmiu placów zabaw powstałych przez ostatnie cztery lata to kwota ponad 1 mln 93 tys. 850 zł, z której 50% stanowiła dotacja celowa Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego. Pozostałe środki pochodziły z budżetu miasta.
Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(28.11.2014 | aktualizacja 28.11.2014 10:28)
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31