Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2014 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Wzmocnienie potencjału bibliotek

30 listopada br. Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu kończy realizację projektu Biblioteki Narodowej Priorytet 2. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych. Wniosek naszej biblioteki uzyskał wysoką notę (99.11 pkt) i znalazł się na 9 miejscu w kraju z 416 pozytywnie ocenionych wniosków. Wymierną korzyścią było otrzymanie 30 tys. zł na realizację projektu, z czego 22 tys. 500 zł pochodziło ze środków ministerialnych.
Fot. Małgorzata Młynarska
Program jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020 w zakresie wzmocnienia potencjału bibliotek publicznych i szkolnych. Jego założeniem jest wypracowanie partnerstwa i modelu współpracy bibliotek w celu zwiększenia poziomu, zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej. Dlatego też Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu chętnie przystąpiła do projektu. Złożony przez naszą placówkę wniosek uzyskał wysokie 9 miejsce na 416 pozytywnie ocenionych i otrzymał 30 tys. zł dofinansowania. 22 tys. 500 zł pochodzi ze środków ministerialnych, a 7 tys. 500 zł to wkład własny. 
- W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z czterema partnerami: Szkołą Podstawową nr 4 im. S. Żeromskiego, Szkołą Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego, Publicznym Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego. Dzięki temu do miejskiej biblioteki została zakupiona większość księgozbioru wskazanego przez partnerskie biblioteki szkolne i doposażona w duży zasób regionaliów, książek dotyczących fotografii, fantastyki, lektur na wszystkich poziomach oraz literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – mówi Elżbieta Tkacz, dyrektor  MBP.

Projekt pozwolił podjąć wspólne działania zmierzające do wypracowania nowych form i metod edukacji czytelniczej wśród uczniów oraz wzbogacenia księgozbioru biblioteki publicznej. Odbyło się przy tym szereg ciekawych imprez czytelniczych. Uczniowie PG nr 4 uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych z wykorzystaniem zakupionych regionaliów, konkursach fotograficznych i warsztatach z użyciem bibliotecznego systemu multimedialnego, wystawach nowości wydawniczych, spotkaniach z przewodnikiem turystycznym i członkami jarosławskich klubów fotograficznych. Dla uczniów PG nr 2 przygotowane zostały choćby projekcje filmowe trylogii Tolkiena, spotkanie z Jarosławską Gildią Fantastyki „Orsetti” oraz wystawa literatury fantastycznej. Uczniowie  SP nr 4 poza konkursami, projekcjami, czy lekcjami bibliotecznymi otrzymali karty po wcześniejszym pasowaniu na czytelnika MBP, podobnie jak uczniowie SP nr 10. Dla dzieci z „Dziesiątki” został przygotowany konkurs pięknego czytania, cykl głośnego czytania, spotkanie autorskie z Anną Gajdą, jarosławską poetką i pisarką, wystawa nowości wydawniczych i projekcje filmowe znanych baśni.
Łącznie projekt przyniósł kilkadziesiąt działań popularyzujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Wzięło w nich udział ponad 3300 osób. Realizując ten program, miejska biblioteka wzbogaciła się o 1359 egzemplarzy nowości wydawniczych; część zakupionych publikacji planuje przekazać do bibliotek szkolnych w formie depozytu.

- Realizacja projektu wpłynęła na poszerzenie współpracy miejskiej biblioteki z partnerskimi szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi. Dzięki temu jesteśmy placówką, która w coraz większym stopniu wspomaga proces edukacyjny szkół – podsumowuje Elżbieta Tkacz.

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(28.11.2014 | aktualizacja 29.11.2014 00:13)
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31