Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Jak usunąć azbest? Złóż wniosek do 31 marca

Burmistrz Miasta Jarosławia informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2015 r. zadań związanych z usuwaniem azbestu na terenie miasta Jarosławia. Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a jego wysokość zależeć będzie od przyznania Gminie Miejskiej Jarosław dotacji.
Fot. M. Młynarska

Dotacja obejmuje zadania ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jarosławia" dotyczące obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne. Subwencją objęte będą koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w 2015 r. w związku z wymianą pokryć dachowych, elementów elewacji lub złożone na posesji.

Dotacja nie dotyczy kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Wykonawcą zadania na terenie całego miasta będzie jedna firma wybrana zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Osoby, planujące w 2015 roku wymianę pokryć dachowych, a także usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą w terminie nie później niż do dnia 31 marca 2015 r. składać wnioski w Urzędzie Miasta Jarosławia. WZÓR dostępny jest poniżej w załączniku, na stronie www.bip.jaroslaw.pl oraz w Urzędzie Miasta Jarosławia - Referat Gospodarki Odpadami, ul. Cerkiewna 3, pokój nr 3.

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie, Gmina Miejska Jarosław wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o przyznanie dotacji. Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron, ustalone będą po podpisaniu umowy z WFOŚiGWw Rzeszowie. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zgłoszenie Staroście Jarosławskiemu remontu budynku - zmiana pokrycia dachowego. Kserokopię potwierdzonego zgłoszenia (ważnego przez 2 lata) należy przedłożyć do Urzędu Miasta Jarosławia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu, można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Jarosławia, przy ul. Cerkiewnej 3, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

 

wprowadziła: Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(29.03.2015 | aktualizacja 29.03.2015 19:57)
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31