Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Trwa elektroniczny nabór do miejskich przedszkoli

W Jarosławiu kolejny raz przeprowadzamy nabór do miejskich przedszkoli drogą elektroniczną. Dzięki temu rozwiązaniu cały proces rekrutacji zostanie maksymalnie uproszczony. Proces ten umożliwi skuteczne egzekwowanie przepisów prawa dotyczących wprowadzenia i ujednolicenia kryteriów przyjęć we wszystkich placówkach przedszkolnych.

Poza utrzymaniem przejrzystych zasad naboru, ta forma rekrutacji pozwoli Państwu na bieżące śledzenie poszczególnych etapów prowadzonego postępowania od jego rozpoczęcia aż do całkowitego zakończenia,  ponadto dostarczy Państwu szczegółowej informacji edukacyjnej o przedszkolach w jednym miejscu (platforma naborowa).

 

Ważne! 

- Edukacją przedszkolną w prowadzonym naborze będą objęte dzieci urodzone w roku 2010 oraz młodsze. Jednocześnie informujemy, że dzieci urodzone w roku 2010 obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się 1 września w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć lat.

- Nabór elektroniczny nie dotyczy przyjęć dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 6, 7 i 9. 

 

Zgłoszenia dziecka do rekrutacji zgodnie z poniższym harmonogramem dokonać będzie można za pośrednictwem platformy naborowej na stronie internetowej: https://naborp-k.vulcan.net.pl/jaroslaw

Włączenie się do rekrutacji musi nastąpić w okresie trwania zapisów do przedszkola (określonym poniższym harmonogramem rekrutacji). Ponadto informujemy, iż:
- data i godzina wprowadzenia danych dziecka,
- data i godzina wydrukowania wniosku,
- data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu,
- data i godzina zatwierdzenia wniosku,
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

20.02.2015 - 26.02.2015 - potwierdzenie woli kontynuacji nauki w przedszkolach dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015,

27.02.2015 - opublikowanie oferty edukacyjnej przedszkoli,

27.02.2015 - 26.03.2015 - rejestracja kandydatów przystępujących do naboru,

Po zakończonej rejestracji należy wydrukować formularz zgłoszeniowy, podpisać i zanieść do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 26.03.2015 r. (dotyczy dzieci, które w roku 2014/2015 nie uczęszczały do miejskiego przedszkola w Jarosławiu) Do naboru przystąpić mogą jedynie dzieci zamieszkałe na terenie Jarosławia.  

2.04.2015, godz. 9.00 - publikacja wyników rekrutacji,

2.04.2015 - 10.04.2015 - potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu (brak potwierdzenia woli będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca w danej jednostce),

15.04.2015 - 30.04.2015 - publikacja listy wolnych miejsc i rekrutacja uzupełniająca w przedszkolach.

Uwaga!

W związku z faktem, iż prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy, do jarosławskich placówek przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w Jarosławiu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko kontynuujące edukacje przedszkolną w Jarosławiu, obecnie  zamieszkuje poza granicami administracyjnymi Jarosławia. Informację taką należy zgłosić dyrektorowi przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Nie będzie miało to żadnego wpływu, by dziecko mogło w latach kolejnych kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu.  

Dzieci zamieszkujące poza miastem Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli miejskich po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej (czyli po 30 kwietnia 2015 r.) pod warunkiem, że wybrane przez rodziców przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

 

uwaga!

Została zmieniona definicja wieku dziecka 3 letniego. Za dziecko 3-letnie uznaje się dziecko urodzone w 2012 roku (bez względu na miesiąc). Wobec powyższego możecie Państwo rejestrować dzieci urodzone w tym roku do oddziału przedszkolnego w wybranych przedszkolach. 


W przypadku gdy już zarejestrowaliście Państwo dziecko do oddziału żłobkowego oraz dostarczyliście podanie do przedszkola to informujemy, iż możecie Państwo dokonać zmianę tej decyzji. By dokonać zmianę wyboru z oddziału żłobkowego na oddział przedszkolny należy po uprzednim zalogowaniu się do programu naborowego z listy preferowanych przedszkoli wybrać placówkę (do maksymalnie trzech przedszkoli) zgodnie z Państwa preferencją wyboru.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z poszczególnym przedszkolem, bądź z Wydziałem Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia, tel. 16 624 87 46 lub osobiście: Rynek 6, II piętro, pok. 22.

Jacek Kwieciński
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej 

 

 

 

 

 

publikacja: Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(26.03.2015 | aktualizacja 02.04.2015 10:11)
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31