Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Siódma sesja rady

W ubiegły czwartek (tj. 26 marca) odbyła się 7. sesja Rady Miasta Jarosławia, podczas której dyskutowano nad szesnastoma projektami uchwał, omówiono kilka sprawozdań m.in. z realizacji programu opieki nad zabytkami miasta i programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny”. Tradycyjnie też jednym z punktów sesji było składanie przez radnych interpelacji i zapytań.
Fot. Monika Sadurska

Jedna z pierwszych podjętych uchwał dotyczyła przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej RM w Jarosławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. W związku z otrzymaną informacją o nieprawidłowościach w JTBS, burmistrz z urzędu wszczął w jednostce kontrolę wewnętrzną, zwrócił się również do rady o przeprowadzenie takiej kontroli przez Komisję Rewizyjną.

Dwie spośród szesnastu głosowanych uchwał związane były z nadaniem nazw ulicom. Tym sposobem w mieście będą funkcjonować dwie nowe ulice: ul. Letnia, leżąca nieopodal ul. Pogodnej i Aleja Pysiowa, łącząca się z ul. Grodziszczańską.

Radni przyjęli ponadto zmiany w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina, a udostępnionych dla wszystkich przewoźników. Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków oraz warunki korzystania z nich, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miasta Jarosławia wypełniła ten obowiązek uchwałą z lutego 2013 r. Dokument wymagał jednak aktualizacji. Idąc za potrzebami mieszkańców, przy ul. Konfederackiej zostanie określony nowy przystanek komunikacyjny, a na os. Piłsudskiego ulegnie zmianie usytuowanie już  istniejącego.

Przegłosowane zostały również uchwały w spawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % zawartości alkoholu. Radni zadecydowali, że w mieście będzie funkcjonować 45 lokali, w których alkohol będzie spożywany bezpośrednio w miejscu sprzedaży i 75 punktów, w których alkohol będzie spożywany poza miejscem sprzedaży.

Monika Sadurska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(27.03.2015 | aktualizacja 30.03.2015 11:13)
Archiwum
Listopad 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30