Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

VIII sesja Rady Miasta

W poniedziałek, 27 kwietnia odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Jarosławia. W porządku obrad znalazło się m.in. głosowanie nad siedmioma projektami uchwał oraz omówienie stanu dróg w mieście. Początek sesji o godz. 11.00.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2015 r.
IV. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
V. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014, w zakresie Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.
VI. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014, w zakresie Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych.
VII. Omówienie stanu dróg w mieście.
VIII. Analiza ściągalności podatków w Gminie Miejskiej Jarosław za 2014 r.
IX. Sprawozdanie Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
X.
Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

XI. Podjęcie uchwały:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Jarosławia,
2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
3) w sprawie zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2015 rok,
4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok,
5) w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia do wykonywania prawa odkupu lokali mieszkalnyc
6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 r.,
7) w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia,

XII. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
XIII. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
XIV.  Wolne wnioski i informacje.
XV. Zakończenie obrad.

Monika Sadurska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(21.04.2015 | aktualizacja 21.04.2015 14:10)
Archiwum
Wrzesień 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30