Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Egzamin gimnazjalny

Test gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz językowej. Dzisiaj mija drugi dzień pisania egzaminu, przed uczniami jeszcze tylko jutrzejszy test ze znajomości języka obcego. W Jarosławiu do testów uprawnionych było prawie 480 uczniów w sześciu gimnazjach.
Fot. Archiwum GP 2

Blisko 480 gimnazjalistów z 20 oddziałów pięciu publicznych gimnazjów oraz jednego prywatnego przystąpiło do egzaminu w naszym mieście. Testy trwają trzy dni, uczniowie próbują swoich sił w bloku humanistycznym - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, bloku matematyczno-przyrodniczym - biologia, chemia, geografia oraz matematyka i dodatkowo w bloku językowym - na poziomie podstawowym dla wszystkich i rozszerzonym dla chętnych. Najwięcej osób wybrało na egzaminie język angielski.
Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna egzamin ma formę pisemną, przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać. W losowych przypadkach gimnazjalista może podejść do egzaminu w czerwcu (choroba, nieobecność usprawiedliwona). Podczas pisania egzaminów uczniowie nie mogą posługiwać się pomocami naukowymi w postaci słowników, kalkulatorów itp. nie mogą także posiadać urządzeń telekomunikacyjnych. Jeżeli nie zastosują się do wytycznych, do egzaminu przystępują w terminie późniejszym - w czerwcu.
Część humanistyczna i przyrodniczo-matematyczna trwa łącznie po 150 minut (60 min. przedmioty przyrodnicze, historia i wos oraz przez 90 min. język polski i matematyka) - przy tzw. arkuszach standardowych.
Czas wydłużony mają osoby o specjalnych potrzebach (dysgraficy, dyslektycy itp.). Wyniki egzaminu uczniowie poznają w 19 czerwca, w przeciwieństwie do matury poprawa wyniku, nie jest możliwa. Wyniki egzaminu mają znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Link do arkuszyegzaminów wraz z odpowiedziami znajdą Państwo TUTAJ.

 

Iwona Międlar
Wydział Oświaty
(22.04.2015 | aktualizacja 22.04.2015 14:19)
Archiwum
Wrzesień 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30