Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

IX sesja Rady Miasta

25 maja odbyła się kolejna sesja Rady Miast Jarosławia. W porządku obrad znalazło się dziesięć projektów uchwał, sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej, dyskusją nad obniżeniem stawek podatku od środków transportu oraz tradycyjnie interpelacje i zapytania radnych.

Jednym z ważniejszych punktów poniedziałkowej sesji była dyskusja nad funkcjonowaniem jarosławskiej Straży Miejskiej i jej przyszłością w naszym mieście. Wszystko za sprawą znajdującego się w porządku obrad projektu uchwały „w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej", której inicjatorem był burmistrz Waldemar Paluch. Po wysłuchania Andrzeja Jędrejko, komendanta SM, który zaprezentował sprawozdanie z działalności podległej sobie formacji oraz po zapoznaniu się z propozycjami związanymi z likwidacją straży, przedstawionymi przez burmistrza Waldemara Palucha, Rada Miasta zadecydowała o wycofaniu projektu uchwały zaproponowanego przez gospodarza miasta i przegłosowała projekt nieco odmienny w treści „w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie dotyczącej możliwości rozwiązania Straży Miejskiej w Jarosławiu i możliwości przejęcia realizowanych przez nią zadań przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu".

Inna z przegłosowanych uchwał dotyczyła nadania nazwy rondu znajdującego się przy wjeździe na obwodnicę, u zbiegu ulic Krakowskiej i Lotników. Rondo otrzymało nazwę gen. Romana Władysława Szymańskiego - żołnierza I Kampanii Kadrowej, generała brygady Wojska Polskiego oraz dowódcy 2. Brygady Strzelców Karpackich w 2. Korpusie Polskim we Włoszech.

Radni zadecydowali również o przystąpieniu do sporządzenia Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w rejonie ul. Chodkiewicza, od granicy wschodniej z gminą Jarosław i do granicy południowej z gminą Pawłosiów. Plan obejmuje obszar o powierzchni 27 ha. Jego głównym celem jest stworzenie na poziomie planistycznym warunków do zabudowy terenu z przeznaczeniem m.in. na tereny zabudowy usługowej, składów i magazynów, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Monika Sadurska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(26.05.2015 | aktualizacja 27.05.2015 15:21)
Fot. Monika Sadurska
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31