Aktualności / wydarzenia

Ostatniego sierpnia sesja Rady Miasta

31 sierpnia br. radni miejscy po raz dwunasty spotkają się na sesji Rady Miasta Jarosławia. W najbliższy poniedziałek będą głosowali nad podjęciem 27 uchwał - wśród nich w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej, ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta, określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, czy uchwalenia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Jarosławia". Początek obrad o godz. 9.00.
Fot. M. Młynarska

Podczas poniedziałkowej (31.08) sesji, radni będą głosowali nad podjęciem 27 uchwał. Pierwsza z nich dotyczy rozwiązania Straży Miejskiej w Jarosławiu, wśród kolejnych znajdują się m.in. uchwalenie "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Jarosławia"; utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP; określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami; ustalenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta, stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. Pozostałe dotyczą wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 r., dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza tegoroczny rok budżetowy, czy zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników. Radni zapoznają się też z informacjami na temat stanu bezpieczeństwa na terenie miasta.

Ostatnie punkty stanowić będą interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi na interpelacje oraz wolne wnioski.

Szczegółowy program sesji znajduje się poniżej w załączniku.

Archiwalne obrady dostępne TUTAJ
Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.08.2015 | aktualizacja 31.08.2015 23:54)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65