Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

W najbliższy piątek – sesja Rady Miasta

W piątek, 30 października odbędzie się XV sesja Rady Miasta Jarosławia. W porządku obrad znalazło się podjęcie uchwał dotyczących m.in. wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019, wyrażenia zgody na objęcie specjalną strefą ekonomiczną Euro-Park Mielec gruntów położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, czy nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta. Sesja odbędzie się tradycyjnie w Sali Narad Ratusza. Początek o godz. 9.00.
Fot. Archiwum UM

Porządek obrad sesji:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.
Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III.
Przyjęcie protokołów z:
- XII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 września 2015 r.,
- XIV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2015 r.
IV.
Informacja o stanie placówek oświatowych w rozpoczętym roku szkolnym.
V.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
VI.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VII.
Podjęcie uchwał:

1) w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia,
2) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu i wyboru Komisji Skrutacyjnej,
3) w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2016-2019,
4) w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej na terenie Miasta Jarosławia,
5) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości,
8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,
9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
10) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
11)   w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Jarosławia na rok 2015 nr 16/V/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2015 r. (z późn. zm.),
12)  w sprawie zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2015 rok,
13)  w sprawie zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2015 rok,
14)  w sprawie zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2015 rok,
15)  w sprawie uchylenia uchwały własnej w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Jarosław,
16)  w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Jarosław,
17)  w sprawie uchylenia uchwały własnej w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia,
18)  w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia,
19)  w sprawie wyrażenia zgody na objęcie specjalną strefą ekonomiczną Euro-Park Mielec gruntów położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,
20)  w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015 związanych z inwestycją pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Jarosław",
21)  w sprawie zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2015 rok,
22)  w sprawie zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2015 rok,
23)  w sprawie zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2015 rok.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
IX.
Wolne wnioski i informacje.
X.
Zakończenie obrad.

 

Transmisja z obrad sesji TUTAJ

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(29.10.2015 | aktualizacja 29.10.2015 10:32)
Archiwum
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31